Summer Camp : Year Round

เรียนและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนนักเรียนจากทั่วโลก มีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลาย บริหารจัดการโดยโรงเรียนชั้นนำของประเทศอังกฤษ

Overview

อายุ 14 - 17 ปี

เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์

Gent Edutainment Program

Testimonial

Miss Sirinthip Chansampao (น้องอ๋อม)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์ที่ได้จากที่นี่เยอะมาก เริ่มตั้งแต่จัดกระเป๋า คืออ๋อมไม่เคยไปต่างประเทศนานขนาดนี้ซึ่งก็ต้องลองจัดดูเองก่อนไป เพราะถ้าให้แม่หรือคนอื่นจัดให้แล้วตอนขากลับใครจะจัดให้เรา

MR. NOPPASINTH NGAMMEKCHAY (NOP)

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ได้เรียน ได้เที่ยว ได้ประสบการณ์ดีๆ ได้เพื่อน ได้รู้จักการใช้ชีวิตที่ต้องตัดสินใจเองในหลายๆ เรื่อง รวมถึงการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และเพื่อนที่มาด้วยกัน

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.