อยู่กับโฮส โฮสจะใช้เวลาร่วมกันคอยพูดคุย ทำให้ฝึกภาษาไปด้วย

คิว

Mr. Pisipong Sethasombat (น้องคิว)

โรงเรียนสารสาทน์วิเทศศึกษา

โรงเรียน BSML เป็นโรงเรียนที่มีสังคมที่ดีครับ คุณครูสอนเข้าใจดี ไม่ใช้ศัพท์ที่ยากเกินไปเข้าใจง่าย อยู่กับโฮสๆจะใช้เวลาร่วมกันคอยพูดคุย ทำให้ฝึกภาษาไปด้วย พี่เบสเป็นกรุ๊ปลีดเดอร์ที่ดูแลดีมากครับ เวลาน้องๆมีปัญหาอะไรก็ไปปรึกษาพี่เบสได้ทุกเมื่อ แล้วพี่เบสก็จะแนะนำและแก้ปัญหาให้น้องๆได้ตลอดเลย ขอบคุณพี่เบสมากครับ