พี่เบสเอาใจใส่เด็กๆคอยบอกข่าวสารและความรู้ต่างๆ

ทีม

Master Krittanat Jitdon (น้องทีม)

โรงเรียนอัสสัมชัญ

การจัดการเรื่องตำแหน่งที่อยู่ระหว่างบ้านโฮสกับโรงเรียนดีมากครับ โปรแกรมมีความยืดหยุ่นตามปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้เด็กได้รับความพอใจเวลาเที่ยว เรื่องระบบการสอนของโรงเรียนค่อนข้างดี มีการสอบหลังจาก Teacherสอนเนื้อหานั้นๆเสร็จ โรงเรียนที่นี่มีความเก่าแก่ไปนิด 555 พี่เบสเอาใจใส่เด็กๆและช่วยเหลือตอนมีปัญหา และคอยบอกข่าวและความรู้ต่างๆกับพวกเรา ขอบคุณครับ