การมาซัมเมอร์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรมกับเพื่อนต่างชาติ

ฟรังค์

Mr. Siraphop Leowseesuk (น้องฟรังค์)

โรงเรียนสวนกุหลาบ

การมาซัมเมอร์เป็นประการณ์ที่ดีที่ผมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนชาวต่างชาติ ทำให้ได้รู้จักวิถีชีวิต สำเนียงของคนในประเทศต่างๆ ได้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นในการพูดคุยกับโฮส เพื่อน พนักงาน ฯลฯ ได้รู้การใช้ชีวิต การกินอยู่ วัฒนธรรมต่างๆ ของคนในลอนดอน ชอบพี่กรุ๊ปลีดเดอร์ พี่แอมมากๆ ดูแลเอาใจใส่ดีมาตลอดการเดินทาง ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายของทริป คอยห่วงใยพวกผมอยู่เสมอ ขอบคุณพี่แอมมากๆครับ