เรียนกับชาวต่างชาติ ทำให้ไม่อายที่จะพูดภาษาอังกฤษ

จิณ

Miss Napak Sodsuchart (น้องจิณ)

โรงเรียนสตรีวิทยา2

ได้มาเรียนกับชาวต่างชาติ ทำให้ไม่อายที่จะพูดภาษาอังกฤษ บรรยากาศภายในโรงเรียนดีมาก โรงเรียนสะอาด สิ่งอำนวยความสะดวก็ดี คุณครูใส่ใจและทุ่มเทกับการสอน และช่วยแก้ไขปัญหาการเรียนของนักเรียนได้ดี มานี้ได้เรียนรู้มารยาทของสังคม ฝึกใช้ชีวิตเอง ได้ขึ้นรถบัสเอง ใช้กูเกิ้ลแมพเอง ขึ้นทูบเป็น รู้จักพูดคำว่าขอบคุณและขอโทษให้เป็นนิสัย ได้เพื่อนใหม่ ทำให้กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี โฮสดูแลดีมาก ทำอาหารอร่อย พี่แอมยังให้ข้อคิดที่ดีในการใช้ชีวิต สามารถนำมาใช้ได้ และทำให้เรามองโลกในแง่ดีมากขึ้นค่ะ