ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ได้มีเพื่อนใหม่ๆ

TG

Master Intouch Wongrung (น้องTG)

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ก่อนมารู้สึกว่าการมา Summer ดูค่อนข้างเครียด แต่จริงๆแล้วก็สนุก ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ได้มีเพื่อนใหม่ๆ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ความแตกต่างของวัฒนธรรมตะวันตกและการใช้ชีวิตของชาวอังกฤษอย่างชัดเจน รวมถึงได้ฝึกตัวเองเรื่อง ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การตรงต่อเวลา และความเป็นระเบียบอีกด้วย โฮสใจดีมาก คอยบอกคอยสอนอะไรต่างๆหลายอย่าง ทำอาหารให้ทาน ดูแลดีมากๆครับ