พี่โจ้คอยดูแลความปลอดภัยของพวกเราทุกคน ตรงต่อเวลา สอนให้มีระเบียบ

ฟิ๊น

Miss Fahngam Pinmontearntong (น้องฟิ้นช์)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณครูที่โรงเรียนสอนสนุก และมีเกมส์ให้พวกเราเล่น เช่น เล่นเกมตอบคำถามจากเรื่องที่เล่า ดูวิดีโอต่างๆ พี่โจ้คอยดูแลความปลอดภัยของพวกเราทุกคน ตรงต่อเวลา สอนให้มีระเบียบ พี่โจ้ชอบถ่ายรูป ส่วนอาซิมคนใจดี สอนเรื่องระบบน้ำ NeWater และอื่นๆอีกมากมาย ได้ไปเที่ยวที่ต่างๆ หนูอยากมาซัมเมอร์กับ Gent อีกค่ะ