เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และการใช้ชีวิตในต่างแดน

มิ้น

Miss Maneerat Tangkajonchaisak (น้องมิ้น)

โรงเรียนหอวัง

ความประทับใจ ชอบค่ะ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ รู้สึกอยากให้ไปนานกว่านี้ 555 ทริปนี้ทำให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมากเลย ทำให้รู้จักปรับตัวให้อยู่กับคนอื่นให้ได้ ถึงแม้จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆกันบ้างแต่เรามันก็ผ่านไปได้ด้วยดี ได้เรียนรู้มุมมองคนอื่นด้วย สิ่งที่ได้เรียนรู้ คือ เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การใช้ชีวิตในต่างแดน การเข้าสังคม การใช้เงิน การอยู่โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่ด้วย ว่าต้องทำยังไงให้อยู่ได้ ส่วนพี่ Group Leader เป็นกันเองดีคะ ให้คำปรึกษาในทุกเรื่อง เข้าใจเด็กๆดีค่ะ การเรียนที่โรงเรียน คุณครูจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิด รู้จักการแสดงความคิดเห็น ทำให้กล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ ดีมากๆเลย