มาซัมเมอร์ครั้งนี้ ได้อะไรหลายๆอย่างกลับไป ประทับใจมากครับ

ปาล์ม

Mr. Kopong Wongrientong (น้องปาล์ม)

โรงเรียนเซนต์หลุย ฉะเชิงเทรา

รู้สึกมีความสุขมากครับได้รู้จักเพื่อน, พี่, น้อง ใหม่ๆ ถึงจะเป็นช่วงเวลาไม่มากนักแต่ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้อะไรหลายอย่างจากการมาซัมเมอร์ครั้งนี้ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมการกิน, การเรียน, การอยู่ที่แตกต่างจากของไทยเรา ซึ่งได้อะไรหลายอย่างกลับไป ผมประทับใจมากๆครับ