“จะอยู่ได้ไหม จะอยู่ยังไง จะทำได้ไหม” แต่ผมพิสูจน์แล้วว่าผมทำได้

เจียมี่

Mr. Chanatarn Kengkarnkai (น้องเจียมี่)

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว

ก็ประทับใจมากกับการจัดโปรแกรมและตารางของ Gent ที่ LA ทั้งเวลาเรียนและกิจกรรมตอนบ่าย ดูเหมาะสมดีครับ และ พี่ GL ก็ดูแลเอาใจใส่ดีในช่วงเวลาที่อยู่ที่นี่ การที่มาอยู่ที่นี้ในช่วงเวลาสั้นๆ แต่ผมมองว่ามันคุ้มค่าเพราะเรามีความพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งเรื่องภาษา วัฒนธรรม และผู้คน ที่แตกต่างจากตอนเราอยู่ไทย บางสิ่งที่ผมคิดก่อนมาที่นี่ว่า “จะอยู่ได้ไหม” , “จะอยู่ยังไง”, “จะทำได้ไหม” แต่พอมาแล้วผมก็พิสูจน์กับตัวเองทุกอย่างว่าผมทำได้ ก็ดีใจมากๆเลยครับ