การเรียนกับเพื่อนต่างชาติทำให้เราต้องพยายามปรับตัวเข้าหาเขา

กร

Master Wasakorn Hemdaeng (น้องกร)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

ความรู้สึกที่ได้มาเรียนซัมเมอร์ในประเทศอังกฤษ มีความรู้สึกว่าสนุกสนานที่ได้มา ได้มาเที่ยวที่ต่างๆที่ไม่เคยไป มีหลายที่ๆผมประทับใจ เช่น Oxford London การได้เรียนกับเพื่อนต่างชาติที่ไม่รู้จัก มันทำให้เราต้องพยายามเข้าหาเขา ทำความรู้จักเขาได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษของตัวเองไปในตัว พี่ทีเป็นกรุ๊ปลีดเดอร์ที่ดี สอนให้รู้จักเข้าสังคม ความมีระเบียบวินัย และต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อสังคม โดยรวมๆผมชอบทริปนี้มากๆครับ