สิ่งที่ได้พัฒนา รู้สึกได้ฝึกระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา

มุก

Miss Sirada Sima-Aree (น้องมุก)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

London เดินทางสะดวกมาก มีรถไฟฟ้าและรถบัสที่ทั่วถึง สไตล์บ้านน่ารัก ดูเป็นระเบียบดี ทุกคนในกรุ๊ปนิสัยดี เล่นกันเฮฮา คอยช่วยกันเวลามีปัญหา พี่กรุ๊ปลีดเดอร์ดูแลและคอยแก้ไขปัญหาของสมาชิกในกรุ๊ปได้ดี โปรแกรมดีมากๆเพราะได้ไปสถานที่ที่หลากหลาย สิ่งที่ได้พัฒนา รู้สึกได้ฝึกระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา ทั้งตอนเวลาเข้าเรียน, เวลาที่พี่กรุ๊ปลีดเดอร์นัดหมายต่างๆ ฝึกความกล้าในการพูด ภาษาอังกฤษ ได้พัฒนาทักษะภาษาของตัวเอง ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆทั้งเพื่อนไทยและต่างชาติ รู้จักการปรับตัวในหลายๆด้าน