โปรแกรมเที่ยวตารางแน่น เหนื่อยแต่สนุกมากค่ะ

อาย

Miss Nonthakorn Thaveesakulsuk (น้องอาย)

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ประทับใจบ้านเมืองสงบน่าอยู่ โรงเรียนไม่ใหญ่มาก ทำให้บุคลากรสามารถดูแลเด็กได้ทั่วถึง มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งที่บ้าน และ รร. เพื่อนๆพี่ๆมาจากหลายๆ รร.ทำให้รู้จักผู้คนเยอะขึ้น ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือและรับผิดชอบสิ่งที่ทำร่วมกัน โปรแกรมเที่ยวตารางแน่น เหนื่อยแต่สนุกมาก พี่ปิ่นดูแลดี มีอะไรสามารถปรึกษาได้ตลอด ใช้เหตุผลให้การแก้ปัญหาดี ครูที่ รร.สอนได้ดี มีกิจกรรม สิ่งที่ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองจากการมาซัมเมอร์ การเข้าสังคม ต้องอยู่กับเพื่อนต่างเพศ ต่าง รร. ต่างวัยให้ได้อย่างเหมาะสม และถูกกาลเทศะ ความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ต้องระมัดระวังตัวเอง ดูแลตัวเองอยู่เสมอ ทำอะไรต้องรอบคอบและสังเกตเหตุการณ์แปลกๆ ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ต้องยอมรับว่าทุกคนมีข้อเสียของตัวเอง ไม่มีใครเพอร์เฟค ฉะนั้นต้องปรับตัวเข้ากับมันให้ได้