เน้นพูดภาษาอังกฤษพบปะพูดคุยกับเพื่อนต่างชาติ

ฟอร์ด

Mr. Chongchate Kumpeerichaya (น้องฟอร์ด)

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

เพื่อน, พี่, น้อง ในทริปมีความเป็นกันเอง เป็นมิตร สามารถพูดคุยได้ โรงเรียนดีอยู่กันอย่างอบอุ่น เน้นพูดภาษาอังกฤษพบปะพูดคุยกับเพื่อนต่างชาติ ต่างอายุ พี่ GLดูแลเอาใจใส่ดี สั่งสอนอย่างดี สิ่งที่ได้เรียนรู้คือการใช้ชีวิต การอยู่อาศัยเองแบบไม่มีผู้ปกครอง คิดวางแผนทำสิ่งต่างๆเองได้ การเอาใจใส่ คอยดูแลเพื่อนๆคนรอบข้าง การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การฝึกวางแผนการจ่ายเงิน รู้จักกล้าพูดกล้าคุยภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติมากขึ้น สภาพแวดล้อมที่นี่ร่มรื่นมาก ต้นไม้เยอะ รู้สึกผ่อนคลาย สบายปอด 5555