การที่ได้มา Summer กับ Gent นั้น ทำให้ผมได้มากกว่าการเรียนที่โรงเรียน

ห้าวเทียน

Master Saptave Yasaeng (น้องห้าวเทียน)

โรงเรียนเลิศหล้า เกษตร-นวมินทร์

การที่ได้มา Summer กับ Gent นั้น ทำให้ผมได้มากกว่าการเรียนที่โรงเรียน เพราะผมได้เรียนรู้วัฒนธรรมของที่นี่จนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ นิวซีแลนด์ก็เป็นได้ พี่กรุ๊ปลีดเดอร์ก็คอยช่วยเหลือหลายอย่าง ทำให้ผมอยู่กับโฮสง่ายมากขึ้น พี่เป็นกันเองมากๆ และพาไปเที่ยวหลายๆที่ มาที่นี่ทำให้ผมพัฒนาภาษาอังกฤษขึ้นมาก นอกจากได้ความรู้จากที่โรงเรียนแล้ว ผมยังได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอีกด้วย