FLS International, California

สถาบันภาษา FLS เป็นสถาบันภาษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงอย่างมากของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย FLS ได้รับการการันตีคุณภาพและการยอมรับจากหลากหลายองค์กรอาทิ ACCET และ English USA ทั้งนี้แคมปัสส่วนใหญ่ของทางสถาบัน FLS นั้นจะตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย

Overview

16 ปี ขึ้นไป

เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์

General English / Intensive English /

Gent Edutainment Program

Testimonial

Mr. Tanadol Pholkho (น้องเคน)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ชอบที่พี่เบสมีการเอาใจใส่น้องๆทุกคนเท่าเทียมกัน มีความเป็นกันเองมาก คอยเป็นห่วง และตักเตือนน้องๆทุกคน มาซัมเมอร์ครั้งนี้ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง เช่น การเรียนรู้เรื่องของภาษาอังกฤษ

ธัญนันท์ มณีศร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตั้งแต่แรกก่อนออกเดินทางทั้งเรื่องเอกสารวีซ่าจัดหาโรงเรียนจนถึงวันสุดท้าย พี่เบ้นซ์ดูแลหนูดีมากๆ เลยเดือนแรกที่ไปรู้สึกปรับตัวยังไม่ได้ก็มีพี่เบ้นซ์เนี่ยแหละที่ให้คำแนะนำหนู ให้กำลังใจตลอดเลย

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.