GEOS, Singapore

GEOS Singapore ก่อตั้งเมื่อปี 1997 โดยสถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันภาษาเพียงไม่กี่แห่งที่ใช้ครูผู้สอนเป็นครูเจ้าของภาษาเท่านั้นและมีจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 16 คน โดยภายในอาคาร ประกอบไปด้วยห้องเรียนที่ทันสมัยจำนวน 13 ห้องเรียน, ห้อง Multimedia, Coffee Bar และอินเตอร์เนต Wifi

Overview

16 ปี ขึ้นไป

เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์

General English

GEOS Singapore ก่อตั้งเมื่อปี 1997 โดยสถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันภาษาเพียงไม่กี่แห่งที่ใช้ครูผู้สอนเป็นครูเจ้าของภาษาเท่านั้นและมีจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 16 คน โดยภายในอาคาร ประกอบไปด้วยห้องเรียนที่ทันสมัยจำนวน 13 ห้องเรียน, ห้อง Multimedia, Coffee Bar และอินเตอร์เนต Wifi

สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป (ตลอดปี) และ 13 – 15 ปี (ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม) โดยเปิดสอนในหลักสูตรดังนี้

  • General English 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ – ระยะเวลาการเรียน 1 – 2 เดือน
  • General English 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ – ระยะเวลาการเรียนตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป

สอบถามราคาโปรแกรมติดต่อ 088-885-9005 / 088-884-5004

หรือกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


Gent Edutainment Program

Testimonial

Mr. Pasavut Leelahapinij (น้องเพชร)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยบูรพา

พี่โจ้เป็น GLที่ดีมากครับ ขอบคุณที่พี่ดูแลผมมา 1 เดือน พี่โจ้เวลาใจดีก็ใจดีมากแต่พอเวลาจริงจังก็เข้มงวดมาก ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องกฎระเบียบและความปลอดภัยของเด็กๆ มาที่นี่สนุกมากครับ

Mr. Kittithanet Pitchayasakulsak (น้องบูม)

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

การมาซัมเมอร์ครั้งนี้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง เช่น การศึกษาที่โรงเรียน ผมได้เจอเพื่อนชาวต่างชาติ ได้เรียนกับเจ้าของภาษา ทำให้กล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น โรงเรียนดีมาก บรรยากาศดี ทำให้อยากไปเรียน

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.