Taupo Language, Taupo

สถาบันภาษา TAUPO Language ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 เป็นสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นสถาบันภาษาเพียงแห่งเดียวในเมือง Taupo โดยสถาบันภาษา TAUPO นั้นได้รับการรับรองคุณภาพโดย English New Zealand ทั้งนี้สถาบันมีการดูแลเด็กนักเรียนมีความทั่วถึง

Overview

11 ปีขึ้นไป

เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์

General English, Business English, IELTS

สถาบันภาษา TAUPO Language ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 เป็นสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นสถาบันภาษาเพียงแห่งเดียวในเมือง Taupo โดยสถาบันภาษา TAUPO นั้นได้รับการรับรองคุณภาพโดย English New Zealand ทั้งนี้สถาบัน TAUPO เป็นสถาบันภาษาขนาดเล็ก ทำให้การดูแลเด็กนักเรียนมีความทั่วถึง และมีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ โดยเฉลี่ยมีประสบการณ์การสอนถึง 12.5 ปี สำหรับอาคารเรียนนั้นสถาบัน TAUPO ตั้งอยู่ในอาคารเรียนที่ทันสมัย โดยมีนักเรียนต่อห้องสูงสุดไม่เกิน 10 คนเท่านั้น

สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 11 – 17 ปี และ 18 ปีขึ้นไป โดยเปิดสอนในหลักสูตรดังนี้

  • General English 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • General English 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • IELTS/ Business 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • High School Preparation 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

สอบถามราคาโปรแกรมติดต่อ 095-592-2550 / 088-884-5004

หรือกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


Gent Edutainment Program

Testimonial

พี่กรุ๊ปลีดเดอร์ดูแลดีมากๆ คอยช่วยและให้คำแนะนำ อาจจะมีดุบ้าง แต่ก็มีเหตุผล ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์หลายอย่าง ได้ใช้ภาษาอังกฤษทุกวัน

Mr. Tanadol Pholkho (น้องเคน)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ชอบที่พี่เบสมีการเอาใจใส่น้องๆทุกคนเท่าเทียมกัน มีความเป็นกันเองมาก คอยเป็นห่วง และตักเตือนน้องๆทุกคน มาซัมเมอร์ครั้งนี้ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง เช่น การเรียนรู้เรื่องของภาษาอังกฤษ

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Skip to toolbar