Excel English, London

Excel English ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มโรงเรียน Quality English และที่สำคัญที่สุด Excel English เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม TEN (The English Network) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นกลุ่มโรงเรียนภาษา 10 โรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษ

Overview

16 ปี ขึ้นไป

เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์

General English / IELTS

Gent Edutainment Program

Testimonial

Master Saptave Yasaeng (น้องห้าวเทียน)

โรงเรียนเลิศหล้า เกษตร-นวมินทร์

ผมได้เรียนรู้วัฒนธรรมของที่นี่จนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ นิวซีแลนด์ก็เป็นได้ พี่กรุ๊ปลีดเดอร์ก็คอยช่วยเหลือหลายอย่าง ทำให้ผมอยู่กับโฮสง่ายมากขึ้น พี่เป็นกันเองมากๆ

Miss Tirana Jariyasetthachok (น้องใบเตย)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงเรียน FLS ร่มรื่น น่าอยู่ คุณครูใจดีทุกคน มีสตาร์บั๊คตส์ มีขนมขาย สะดวกสบายมากๆ สตาฟก็น่ารักคอยพาไปซื้อของตลอดค่ะ พี่กรุ๊ปลีดเดอร์ดูแลดีมาก คอยช่วยเหลือพวกเรามาโดยตลอด

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.