Excel English, London

Excel English ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มโรงเรียน Quality English และที่สำคัญที่สุด Excel English เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม TEN (The English Network) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นกลุ่มโรงเรียนภาษา 10 โรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษ

Overview

16 ปี ขึ้นไป

เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์

General English / IELTS

Excel English, London ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1989 เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพที่มีมาตรฐานสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ ทั้งในด้านการสอน สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก เจ้าหน้าที่และชื่อเสียงของสถาบัน โดยครูผู้สอนนั้นได้รับการคัดเลือกเป็นอย่างดีและเป็นผู้มีคุณวุฒิ ประสบการณ์การสอน วิธีการสอนที่ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับการอบรมในด้านการสอนมาโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้การเรียนของนักเรียนเป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ อีกทั้ง Excel English ได้รับการรับรองจาก British Council มานานกว่า 20 ปี และยังเป็นสมาชิกของ English UK ตั้งแต่รุ่นแรก ไม่เพียงเท่านั้น Excel English ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มโรงเรียน Quality English และที่สำคัญที่สุด Excel English เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม TEN (The English Network) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นกลุ่มโรงเรียนภาษา 10 โรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษ Excel English มีอาคารเรียนที่โดดเด่นซึ่งถูกสร้างขึ้นสำหรับการเป็นโรงเรียนภาษาโดยเฉพาะ โดยภายในตัวอาคารถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกผ่อนคลายจากการเรียน และเมื่อมองออกนอกหน้าต่างก็จะเห็นอาณาบริเวณรอบๆโรงเรียนซึ่งเป็นสวนดอกไม้ ต้นไม้ หรือ สัตว์ต่างๆ อาทิ นก กระรอก ฯลฯ จึงทำให้บริเวณดังกล่าวเหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักเรียนใน ช่วงพักเบรคเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นแน่นอนว่าอาคารเรียนของ Excel English นั้นประกอบไปด้วยอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนอาทิ ห้องคอมพิวเตอร์, อินเตอร์เนต Wi-Fi, ห้องสมุด และห้องรับประทานอาหารอีกด้วย

สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป โดยเปิดสอนในหลักสูตรดังนี้

  • General English 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • General English 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • IELTS 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

สอบถามราคาโปรแกรมติดต่อ 088-885-9005 / 088-884-5004

หรือกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


Gent Edutainment Program

Testimonial

Master Chanik Riewbumroomg (น้องบอส)

โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา

สิ่งที่ชอบในสิงคโปร์ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตและการใช้จ่ายเงิน ได้เห็นสิ่งใหม่ๆและได้เรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนอีกด้วย ผมคิดว่าการมาสิงคโปร์ได้ความรู้เรื่องการใช้ชีวิตมากกว่า เพราะการเรียนภาษาอังกฤษสามารถเรียนที่ไหนก็ได้

Master Nopphachai Chotprecharat (TeeTee)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

ตลอดเวลาเกือบ 4 อาทิตย์ที่ผมได้มีโอกาสมาซัมเมอร์อังกฤษกับ GENT ผมมีความสุขมากครับ ทั้งเพื่อนและกรุ๊ปลีดเดอร์ทั้งสองของผม ทำให้ผมมีความสุขมากๆ ครับ ผมรู้สึกเป็นกันเองจากทุกๆ คนในกรุ๊ป

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.