ซัมเมอร์อเมริกา Boston April 2020

ซัมเมอร์อเมริกา เรียนร่วมกับนักเรียนต่างชาติที่สถาบันภาษาอันดับ 1 ของ Boston พร้อม University Tour ที่ MIT และ Harvard และทัศนศึกษา New York 3 วัน

Overview

Summer USA, Boston April 2020

ซัมเมอร์อเมริกา 2020 เมืองบอสตัน เดือนเมษายน 2563

 • เรียนโรงเรียนภาษาชั้นนำของประเทศอเมริการ่วมกับนักเรียนต่างชาติ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

 • โปรแกรมซัมเมอร์คอร์สแบบจัดเต็ม โปรแกรมทัศนศึกษาและกิจกรรมช่วงบ่ายครบทุกวัน

 • เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก MIT และ Harvard

 • ทัศนศึกษาสุดสัปดาห์เต็มวัน 4 วัน ได้แก่ สวนสนุก Six Flags, Wrentham Outlet และพิเศษไม่เหมือนใคร New York Trip 3 วัน 2 คืน

 • พิเศษสไตล์ GENT ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง รวมค่าตั๋วรถโดยสารรายเดือน, รถไฟใต้ดินรายเดือน, อาหารครบทุกมื้อ และซิมการ์ดโทรศัพท์พร้อม Internet

 • ทีมงาน Group Leader ของ GENT Edutainment ที่มีประสบการณ์เป็นผู้นำกลุ่มไปดูแลน้องๆด้วยตัวเองตลอดโครงการอย่างใกล้ชิด

Confirm กลุ่มออกเดินทาง

14 ปีขึ้นไป

4 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2563

4 สัปดาห์ + Trip New York

Boston School of Modern Languages, USA

Boston School of Modern Languages (BSML) เป็นสถาบันสอนภาษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเมือง Boston ทางโรงเรียนได้คัดเลือกครูสอนภาษาที่มีคุณภาพและมีความชำนาญในการสอนภาษาเด็กนักเรียนต่างชาติ อีกทั้งยังมีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยและจำกัดจำนวนนักเรียนต่อห้องประมาณ 15 คน จึงทำให้ BSML เป็นที่ยอมรับว่ามีมาตรฐานการสอนที่ดีเยี่ยมมากว่า 80 ปี และ BSML ยังเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา อีกทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนจากสมาคมสถาบันภาษาหลายแห่ง ได้แก่ AAIEP, ACCET, BBB และ Quality English จากประเทศอังกฤษ

หลักสูตรการเรียน

ในช่วงเช้าตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษจำนวน 20 คาบเรียนต่อสัปดาห์ (Intensive English) ร่วมกับนักเรียนต่างชาติ ตามระดับภาษาอังกฤษซึ่งจะทำการทดสอบในวันแรกของการเรียน โดยหลักสูตรการเรียนจะเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะคือฟัง พูด อ่าน และเขียน นอกจากนั้นในห้องเรียนจะเน้นการพัฒนาการทำงานกลุ่มรวมถึงการพัฒนาทักษะในด้านการนำเสนอ (Presentation Skills) โดยเมื่อจบหลักสูตรนักเรียนจะสามารถรู้ถึงพัฒนาการด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และยังเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อในอนาคต

ตารางกิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษา

ทัศนศึกษาช่วงบ่าย

ในช่วงบ่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์ น้องๆจะมีโอกาสได้เข้าร่วมโปรแกรมทัศนศึกษาที่น่าสนใจ และเต็มไปด้วยคุณภาพที่คัดสรรมาให้แก่น้องๆ อาทิ เข้าชมมหาวิทยาลัยชื่อดังของเมืองบอสตันที่ Harvard University พร้อมชมความเป็นอยู่ของนักศึกษารอบๆ Harvard Square และเข้าชมมหาลัยชื่อดังอย่าง Massachusetts Institute of Technology (MIT) นอกจากนี้น้องๆยังได้ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญอื่นๆในเมืองบอสตัน อาทิเช่น Fenway Park สนามเบสบอลของทีม Boston Red Sox, สวนสาธารณะ Boston Common Tour พร้อมนั่งเรือชมวิว (Swan boat ride) และอื่นๆอีกมากมายดังต่อไปนี้เป็นต้น

ทัศนศึกษาเต็มวันถึง 4 วัน 

 • พิเศษไม่เหมือนใคร!!! New York Trip 3 วัน 2 คืน น้องๆจะได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่า และได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆในมหานคร New York เช่น Time Square, ตึก Empire State, Central Park, และเทพีเสรีภาพ Statue of Liberty เป็นต้น

 • Six Flags สนุกเต็มวันที่สวนสนุกชั้นนำของประเทศ ซึ่งที่เป็นแหล่งรวมเครื่องเล่นหวาดเสียวที่ดีที่สุดในโลก น้องๆที่ชอบความหวาดเสียวพลาดไม่ได้ พบกับเล่นเครื่องเล่นมากมายอาทิ Full Throttle, Batman The Ride, Dive Devil, Superman และอื่นๆอีกมากมาย

 • Wrentham Outlet ปิดท้ายด้วยการ Shopping ที่ Outlet น้องๆสามารถเลือกซื้อสินค้า Brand อเมริกาต่างๆ ฝากครอบครัว และเพื่อนๆที่ Wrentham Outlet

ที่พักและอาหาร น้องๆจะได้พักกับครอบครัวท้องถิ่นชาวอเมริกันที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี อีกทั้งมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอจากทางโรงเรียน โดยพักห้องละ 2 คนกับเพื่อนคนไทย ทั้งนี้ทางครอบครัวชาวอเมริกันจะเป็นผู้เตรียมอาหารให้ทุกมื้อ ตลอดจนการดูแลเอาใจน้องๆในทุกด้านรวมถึงการเตรียมซักเสื้อผ้าให้น้องๆอีกด้วย

สำหรับอาหารกลางวัน ทางโรงเรียนจะเป็นผู้เตรียมอาหารไว้ให้น้องๆรับประทาน อาทิเช่น Pizza, Sandwich หรือ Burger เป็นต้น

การเดินทางมาโรงเรียน ขึ้นอยู่กับระยะทางของบ้านพักและโรงเรียน โดยนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถประจำทาง โดยใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 30 นาที ซึ่งทาง GENT Edutainment ได้รวมค่าเดินทางรถบัสรายเดือนให้กับน้องๆได้เดินทางกันอย่างสะดวกสบายและไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สอบถามราคาโปรแกรมติดต่อ 088-885-9005 / 088-884-5004

หรือกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


ค่าใช้จ่ายรวม

 • ค่าเรียนภาษาอังกฤษ Intensive 20 คาบเรียนต่อสัปดาห์

 • ค่าทัศนศึกษา ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามโปรแกรม

 • ค่ารถรับ–ส่งสนามบิน และค่าเดินทางทั้งหมดตามโปรแกรม

 • ค่าอาหารครบ 3 มื้อ

 • ค่าโดยสารรายเดือนแบบ Unlimited Pass ในเมือง Boston

 • กรมธรรม์ประกันการเดินทาง วงเงินค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับชั้นประหยัด และค่าดำเนินการและค่าวีซ่าประเทศอเมริกา

 • ซิมการ์ดโทรศัพท์พร้อม Internet

 • ค่าที่พักกับครอบครัว (Home stay) 2 คน ต่อ 1 ครอบครัว

 • การปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง

 • ทีมงาน Group Leader ดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองตลอดโครงการ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (100 – 200 เหรียญต่อสัปดาห์)

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน, ค่าทำพาสปอร์ต, ค่าเติมเงินโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี)

 • ค่าใช้จ่ายกรณีทำสิ่งของสาธารณะ หรือของ Host Family เสียหาย

 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีไม่เดินทาง ไป-กลับ พร้อมกลุ่ม

คุณเศรษฐพล หรูตระกูล (พี่เบสท์)

Managing Director/ Student Abroad Counsellor/ Group Leader

พี่เบสท์ อดีตประธานนักเรียนไทยแห่งมหาวิทยาลัยโคโรลาโด สหรัฐอเมริกา และอดีตวิทยากร British Council ประเทศไทย เพื่อให้ความรู้แก่น้องๆนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองในการเข้าร่วมโครงการซัมเมอร์คอร์สในประเทศอังกฤษ นอกจากนั้น พี่เบสท์ยังเคยได้มีโอกาสร่วมงานกับสำนักงานการศึกษาต่อต่างประเทศของมหาวิทยาลัยแจ็คสันวิลล์ (Jacksonville University JU) รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา

พี่เบสท์มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับในฐานะผู้ในการจัดโปรแกรมซัมเมอร์คอร์สโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ โดยอาศัยประสบการณ์จากการนำกลุ่มน้องๆเดินทางไปเรียนซัมเมอร์ในต่างประเทศด้วยตนเอง จึงทำให้เข้าใจในความต้องการของน้องๆนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดีนอกจากนั้นพี่เบสท์ยังมีความมุ่งมั่นใจการพัฒนาน้องๆที่เข้าร่วมโครงการของเจ้นท์ในการพัฒนาทั้งในเรื่องทักษะภาษาอังกฤษและการพัฒนาแนวความคิดซึ่งจะทำให้น้องๆได้เติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคต

สำหรับซัมเมอร์คอร์สประเทศอเมริกา เมษายน 2020 ครั้งนี้ พี่เบสท์จะเดินทางไปเป็น Group Leader ดูแลน้องๆ ด้วยตัวเองตลอดโปรแกรม

Education Background

 • MBA in Entrepreneurship and Marketing, Leeds School of Business, University of Colorado at Boulder, USA

 • Bachelor of Economics, Chulalongkorn University (Second Class Honor Degree)

 • General Certificate of Education, Assumption College (Special Project for Outstanding Students)

หมายเหตุ : Group Leader อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Gent Edutainment Program

Testimonial

Miss Sirinthip Chansampao (น้องอ๋อม)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์ที่ได้จากที่นี่เยอะมาก เริ่มตั้งแต่จัดกระเป๋า คืออ๋อมไม่เคยไปต่างประเทศนานขนาดนี้ซึ่งก็ต้องลองจัดดูเองก่อนไป เพราะถ้าให้แม่หรือคนอื่นจัดให้แล้วตอนขากลับใครจะจัดให้เรา

Master Krittanat Jitdon (น้องทีม)

โรงเรียนอัสสัมชัญ

การจัดการเรื่องตำแหน่งที่อยู่ระหว่างบ้านโฮสกับโรงเรียนดีมากครับ โปรแกรมมีความยืดหยุ่นตามปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้เด็กได้รับความพอใจเวลาเที่ยว เรื่องระบบการสอนของโรงเรียนค่อนข้างดี

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.