ซัมเมอร์อเมริกา Boston April 2021

ซัมเมอร์อเมริกา เรียนร่วมกับนักเรียนต่างชาติที่สถาบันภาษาอันดับ 1 ของ Boston พร้อม University Tour ที่ MIT และ Harvard และทัศนศึกษา New York 3 วัน

Overview

Summer USA, Boston April 2021

ซัมเมอร์อเมริกา 2021 เมืองบอสตัน เดือนเมษายน 2564

 • เรียนโรงเรียนภาษาชั้นนำของประเทศอเมริการ่วมกับนักเรียนต่างชาติ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

 • โปรแกรมซัมเมอร์คอร์สแบบจัดเต็ม โปรแกรมทัศนศึกษาและกิจกรรมช่วงบ่ายครบทุกวัน

 • เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก MIT และ Harvard

 • ทัศนศึกษาสุดสัปดาห์เต็มวัน 4 วัน ได้แก่ สวนสนุก Six Flags, Wrentham Outlet และพิเศษไม่เหมือนใคร New York Trip 3 วัน 2 คืน

 • พิเศษสไตล์ GENT ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง รวมค่าตั๋วรถโดยสารรายเดือน, รถไฟใต้ดินรายเดือน, อาหารครบทุกมื้อ และซิมการ์ดโทรศัพท์พร้อม Internet

 • ทีมงาน Group Leader ของ GENT Edutainment ที่มีประสบการณ์เป็นผู้นำกลุ่มไปดูแลน้องๆด้วยตัวเองตลอดโครงการอย่างใกล้ชิด

To be confirmed

14 ปีขึ้นไป

4 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564

4 สัปดาห์ + Trip New York

Boston School of Modern Languages, USA

Boston School of Modern Languages (BSML) เป็นสถาบันสอนภาษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเมือง Boston ทางโรงเรียนได้คัดเลือกครูสอนภาษาที่มีคุณภาพและมีความชำนาญในการสอนภาษาเด็กนักเรียนต่างชาติ อีกทั้งยังมีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยและจำกัดจำนวนนักเรียนต่อห้องประมาณ 15 คน จึงทำให้ BSML เป็นที่ยอมรับว่ามีมาตรฐานการสอนที่ดีเยี่ยมมากว่า 80 ปี และ BSML ยังเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา อีกทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนจากสมาคมสถาบันภาษาหลายแห่ง ได้แก่ AAIEP, ACCET, BBB และ Quality English จากประเทศอังกฤษ

หลักสูตรการเรียน

ในช่วงเช้าตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษจำนวน 20 คาบเรียนต่อสัปดาห์ (Intensive English) ร่วมกับนักเรียนต่างชาติ ตามระดับภาษาอังกฤษซึ่งจะทำการทดสอบในวันแรกของการเรียน โดยหลักสูตรการเรียนจะเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะคือฟัง พูด อ่าน และเขียน นอกจากนั้นในห้องเรียนจะเน้นการพัฒนาการทำงานกลุ่มรวมถึงการพัฒนาทักษะในด้านการนำเสนอ (Presentation Skills) โดยเมื่อจบหลักสูตรนักเรียนจะสามารถรู้ถึงพัฒนาการด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และยังเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อในอนาคต

ตารางกิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษา

ทัศนศึกษาช่วงบ่าย

ในช่วงบ่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์ น้องๆจะมีโอกาสได้เข้าร่วมโปรแกรมทัศนศึกษาที่น่าสนใจ และเต็มไปด้วยคุณภาพที่คัดสรรมาให้แก่น้องๆ อาทิ เข้าชมมหาวิทยาลัยชื่อดังของเมืองบอสตันที่ Harvard University พร้อมชมความเป็นอยู่ของนักศึกษารอบๆ Harvard Square และเข้าชมมหาลัยชื่อดังอย่าง Massachusetts Institute of Technology (MIT) นอกจากนี้น้องๆยังได้ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญอื่นๆในเมืองบอสตัน อาทิเช่น Fenway Park สนามเบสบอลของทีม Boston Red Sox, สวนสาธารณะ Boston Common Tour พร้อมนั่งเรือชมวิว (Swan boat ride) และอื่นๆอีกมากมายดังต่อไปนี้เป็นต้น

ทัศนศึกษาเต็มวันถึง 4 วัน 

 • พิเศษไม่เหมือนใคร!!! New York Trip 3 วัน 2 คืน น้องๆจะได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่า และได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆในมหานคร New York เช่น Time Square, ตึก Empire State, Central Park, และเทพีเสรีภาพ Statue of Liberty เป็นต้น

 • Six Flags สนุกเต็มวันที่สวนสนุกชั้นนำของประเทศ ซึ่งที่เป็นแหล่งรวมเครื่องเล่นหวาดเสียวที่ดีที่สุดในโลก น้องๆที่ชอบความหวาดเสียวพลาดไม่ได้ พบกับเล่นเครื่องเล่นมากมายอาทิ Full Throttle, Batman The Ride, Dive Devil, Superman และอื่นๆอีกมากมาย

 • Wrentham Outlet ปิดท้ายด้วยการ Shopping ที่ Outlet น้องๆสามารถเลือกซื้อสินค้า Brand อเมริกาต่างๆ ฝากครอบครัว และเพื่อนๆที่ Wrentham Outlet

ที่พักและอาหาร น้องๆจะได้พักกับครอบครัวท้องถิ่นชาวอเมริกันที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี อีกทั้งมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอจากทางโรงเรียน โดยพักห้องละ 2 คนกับเพื่อนคนไทย ทั้งนี้ทางครอบครัวชาวอเมริกันจะเป็นผู้เตรียมอาหารให้ทุกมื้อ ตลอดจนการดูแลเอาใจน้องๆในทุกด้านรวมถึงการเตรียมซักเสื้อผ้าให้น้องๆอีกด้วย

สำหรับอาหารกลางวัน ทางโรงเรียนจะเป็นผู้เตรียมอาหารไว้ให้น้องๆรับประทาน อาทิเช่น Pizza, Sandwich หรือ Burger เป็นต้น

การเดินทางมาโรงเรียน ขึ้นอยู่กับระยะทางของบ้านพักและโรงเรียน โดยนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถประจำทาง โดยใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 30 นาที ซึ่งทาง GENT Edutainment ได้รวมค่าเดินทางรถบัสรายเดือนให้กับน้องๆได้เดินทางกันอย่างสะดวกสบายและไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สอบถามราคาโปรแกรมติดต่อ 088-885-9005 / 088-884-5004

หรือกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


ค่าใช้จ่ายรวม

 • ค่าเรียนภาษาอังกฤษ Intensive 20 คาบเรียนต่อสัปดาห์

 • ค่าทัศนศึกษา ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามโปรแกรม

 • ค่ารถรับ–ส่งสนามบิน และค่าเดินทางทั้งหมดตามโปรแกรม

 • ค่าอาหารครบ 3 มื้อ

 • ค่าโดยสารรายเดือนแบบ Unlimited Pass ในเมือง Boston

 • กรมธรรม์ประกันการเดินทาง วงเงินค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับชั้นประหยัด และค่าดำเนินการและค่าวีซ่าประเทศอเมริกา

 • ซิมการ์ดโทรศัพท์พร้อม Internet

 • ค่าที่พักกับครอบครัว (Home stay) 2 คน ต่อ 1 ครอบครัว

 • การปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง

 • ทีมงาน Group Leader ดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองตลอดโครงการ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (100 – 200 เหรียญต่อสัปดาห์)

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน, ค่าทำพาสปอร์ต, ค่าเติมเงินโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี)

 • ค่าใช้จ่ายกรณีทำสิ่งของสาธารณะ หรือของ Host Family เสียหาย

 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีไม่เดินทาง ไป-กลับ พร้อมกลุ่ม

คุณเศรษฐพล หรูตระกูล (พี่เบสท์)

Managing Director/ Student Abroad Counsellor/ Group Leader

พี่เบสท์ อดีตประธานนักเรียนไทยแห่งมหาวิทยาลัยโคโรลาโด สหรัฐอเมริกา และอดีตวิทยากร British Council ประเทศไทย เพื่อให้ความรู้แก่น้องๆนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองในการเข้าร่วมโครงการซัมเมอร์คอร์สในประเทศอังกฤษ นอกจากนั้น พี่เบสท์ยังเคยได้มีโอกาสร่วมงานกับสำนักงานการศึกษาต่อต่างประเทศของมหาวิทยาลัยแจ็คสันวิลล์ (Jacksonville University JU) รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา

พี่เบสท์มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับในฐานะผู้ในการจัดโปรแกรมซัมเมอร์คอร์สโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ โดยอาศัยประสบการณ์จากการนำกลุ่มน้องๆเดินทางไปเรียนซัมเมอร์ในต่างประเทศด้วยตนเอง จึงทำให้เข้าใจในความต้องการของน้องๆนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดีนอกจากนั้นพี่เบสท์ยังมีความมุ่งมั่นใจการพัฒนาน้องๆที่เข้าร่วมโครงการของเจ้นท์ในการพัฒนาทั้งในเรื่องทักษะภาษาอังกฤษและการพัฒนาแนวความคิดซึ่งจะทำให้น้องๆได้เติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคต

สำหรับซัมเมอร์คอร์สประเทศอเมริกา เมษายน 2020 ครั้งนี้ พี่เบสท์จะเดินทางไปเป็น Group Leader ดูแลน้องๆ ด้วยตัวเองตลอดโปรแกรม

Education Background

 • MBA in Entrepreneurship and Marketing, Leeds School of Business, University of Colorado at Boulder, USA

 • Bachelor of Economics, Chulalongkorn University (Second Class Honor Degree)

 • General Certificate of Education, Assumption College (Special Project for Outstanding Students)

หมายเหตุ : Group Leader อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Gent Edutainment Program

Testimonial

Miss Thanatchaporn Nokthong (น้องเนย)

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

เนยรู้สึกดีใจเเละสนุกมากๆ คุณครูน่ารักค่ะ คอยสอน คอยอธิบายตรงที่เราไม่เข้าใจ เนยรู้สึกว่าถึงจะเป็นเเค่ช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็สนุกมากๆ ทำให้ไม่รู้สึกเหงาหรืออยากกลับบ้านเลยค่ะ ส่วนอาหารก็อร่อยอิ่มทุกมื้อ 555

พัตราภรณ์ อารมณ์ดี

อาจารย์โรงเรียนชลประทานวิทยา นนทบุรี

ที่ Edenz College คุณครูเป็นกันเอง สอนสนุก เน้นทำกิจกรรมไม่ให้เครียดมากเกินไป เพื่อนๆที่โรงเรียนมีความเป็นกันเอง แนะนำที่เที่ยวให้เยอะเลย ให้เราได้ไปพักผ่อน ทำให้มีความสุขมากๆในระหว่างการใช้ชีวิตที่นิวซีแลนด์ค่ะ

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.