Summer UK International Student July 2020

ซัมเมอร์อังกฤษ สำหรับเด็กนักเรียนนานาชาติ ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563

Overview

 • บริหารและจัดการโดยสถาบันภาษาชั้นนำของประเทศอังกฤษด้านการจัดโปรแกรมซัมเมอร์คอร์ส Southbourne School of English

 • เรียนและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลก

 • โปรแกรมทัศนศึกษาและกิจกรรมช่วงบ่ายครบทุกวัน

 • มีเจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียนดูแลนักเรียนตลอดเวลา ทั้งในเวลาเรียนและกิจกรรมทัศนศึกษา

 • รวมอาหารครบทุกมื้อ พร้อมซิมการ์ดโทรศัพท์

 • พักในหอพักโรงเรียน (Boarding) ร่วมกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติ

 • เจ้าหน้าที่ GENT Edutainment ที่มีประสบการณ์เป็นผู้นำกลุ่มไปดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองตลอดโครงการ

รับสมัครเพียง 10 คนเท่านั้น

11 ปีขึ้นไป

5 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563

4 สัปดาห์

Bournemouth Collegiate School

Bournemouth Collegiate School เป็นโรงเรียนชั้นนำของประเทศอังกฤษ และเป็น Boarding School ที่ใหญ่ที่สุดของเมือง Bournemouth ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1899 โดยโรงเรียนนั้นตั้งอยู่ห่างจากชายหาดเมืองบอร์นมัธเพียง 10 – 15 นำทีโดยการเดิน นอกจากนี้โรงเรียนยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมถึงสนามกีฬา สระว่ำยน้ำขนาดใหญ่ สนามบาสเก็ตบอล อีกทั้งยังมีอินเตอร์เนตทั่วทั้งแคมปัสอีกด้วย สำหรับ Junior Summer Camp ในปีนี้โรงเรียนจะทำการรับนักเรียนจากทั้งอังกฤษ และนักเรียนจากทั่วโลกมาเข้าร่วมกิจกรรมใน Campus โดยกำหนดจำนวนนักเรียนไว้ประมาณ 200 คนต่อสัปดาห์

Syllabus

นักเรียนจะได้เรียนและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติทุกวัน โดยชั้นเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน 15 คนต่อห้อง โดยแบ่งนักเรียนตามระดับภาษาอังกฤษ ซึ่งหลักสูตรการเรียนจะเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะคือฟัง พูด อ่าน และเขียน นอกจากนั้นยังมีการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนด้วย อาทิเช่น การปรับตัวเข้าสังคม (Social Skill) โดยนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมทั้งด้านกีฬา (Sport) ด้านการทำงานเป็นทีม (Team Building) ด้านการนำเสนอ (Public Speaking) และการโต้วาที (Debate) ร่วมกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติ ซึ่งจะเป็นการฝึกในการปรับตัวเองและใช้ชีวิตในสังคม โดยจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในการศึกษาต่อในต่างประเทศในอนาคต

ทัศนศึกษาช่วงบ่าย

ในช่วงบ่าย น้องๆ จะได้เดินทางไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในต่างเมือง และทำกิจกรรมในโรงเรียนอาทิเช่น Problem Solving, Team Building และการแข่งขันกีฬาเป็นต้น ซึ่งโปรแกรมต่างๆจะมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนดูแลอย่างใกล้ชิด

วินเชสเตอร์ (Winchester) อดีตเมืองหลวงและเมืองสำคัญทางศาสนาของประเทศอังกฤษ โดยน้องๆจะได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเมืองเก่าแก่แห่งนี้

ไครช์เชิร์ช (Christchurch) เข้าชม Christchurch Priory ซึ่งเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ และก่อตั้งขึ้นตั้งแต่คริสตศักราชที่ 11 พร้อมเดินเที่ยวบริเวณ City Centre ของเมืองเก่าแก่แห่งนี้

ซาลบิวรี่ (Salisbury) เข้าชมอาสนวิหารที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ รวมถึงมีปติมากรรมที่สวยงามที่ Salisbury Cathedral พร้อมเดินชมเมือง

นิวฟอร์เรสท์ (New Forest) เดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติซึ่งเต็มไปด้วยความงามของธรรมชาติที่เมืองนิวฟอร์เรสท์

บอร์นมัธ (Bournemouth) เดินชมเมืองบอร์นมัธและร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ อาทิ เดินเที่ยวที่ตลาด Boscombe Market, เดินชมชายหาด Bournemouth และ Southbourne

กิจกรรมที่โรงเรียน (Interactive Class) ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น Sport, Team building, Debate, Public Speaking, Dance และ Drama โดยนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนนักเรียนจากชาติอื่นๆใน Campus ตามตารางเรียนและกิจกรรมทั้งวัน

ทัศนศึกษาต่างเมืองแบบเต็มวัน 4 ครั้ง

London (2 Full day tours) พาเที่ยวเมืองหลวงในกรุงลอนดอน 2 วันเต็มด้วยโปรแกรมที่น่าสนใจดังนี้

 • House of Parliament, Big Ben and London Eye ร่วมถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาและหอนาฬิกาบิ๊กเบนอันโด่งดัง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศ นอกจากนั้นๆ น้องๆยังจะมีโอกาสได้ขึ้น London Eye เพื่อชมวิวจากมุมสูงอีกด้วย

 • Natural History Museum เข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยประวัติความเป็นมา และความรู้ด้านธรรมชาติ

 • Harrods ช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง Harrods ซื้อตุ๊กตาหมีที่ระลึก รวมถึงกระเป๋า Harrods อันเป็นที่นิยม

Bath เมืองมรดกโลกอย่างเมือง Bath ที่มีสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยยุคโรมัน โดยเมืองนี้มีความสวยงามอีกทั้งเรื่องราวต่างๆมากมาย

Oxford เมืองการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดของโลก โดยน้องๆจะได้เที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่สำคัญ พร้อมๆทั้งสัมผัสบรรยากาศที่มีสีสันของเมืองมหาวิทยาลัยแห่งนี้

ที่พัก น้องๆจะได้พักในหอพักนักเรียนที่โรงเรียน Bournemouth Collegiate School ร่วมกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติ โดยพักห้องละ 3 – 6 คน แยกตามหอพักชายและหญิง โดยหอพักของโรงเรียนนั้นเพิ่งได้รับการตกแต่งใหม่และมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างครบครัน

อาหาร ทางโรงเรียนจะจัดเตรียมอาหารให้นักเรียนทุกมื้อที่โรงอาหารของโรงเรียน ส่วนกรณีที่ไปทัศนศึกษาเต็มวัน ทางโรงเรียนจะเตรียมเป็น Packed Lunch ให้นักเรียน

สอบถามราคาโปรแกรมติดต่อ 088-885-9005 / 088-884-5004

หรือกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


คุณอนวัช พวงศรี (พี่โจ้)

Summer Course Counsellor/ Group Leader

พี่โจ้ Group Leader ที่น้องๆ นักเรียนของ GENT รักและให้ Feedback ดีมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองให้ดูแลน้องๆ ด้วยบุคคิลที่ร่าเริง เข้าถึงง่าย และเอาใจใส่น้องๆ ทำให้น้องๆ นักเรียนทุกคนสนุก ผ่อนคลายและไม่กังวลเวลาต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยตัวเอง ซึ่งพี่โจ้เป็น Senior Group Leader ของ GENT ที่มีประสบการณ์ในการเดินทางไปดูแลน้องๆ ที่ต่างประเทศเป็นประจำทุกปี

สำหรับซัมเมอร์คอร์สประเทศอังกฤษ 2019 ครั้งนี้ พี่โจ้จะเดินทางไปเป็น Group Leader ประจำอยู่ที่ประเทศอังกฤษ เพื่อคอยช่วยเหลือน้องๆ

Education Background

 • English Certificate, Centre of English Studies, Worthing.

 • English Certificate, Excel English, London.

 • Bachelor of Arts Program in Tourism, Suan Dusit University.

 • General Certificate of Education, Taweethapisek School.

หมายเหตุ : Group Leader อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Gent Edutainment Program

Testimonial

Miss Anyarin Subsongsaeng (น้องตีตี้)

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ความประทับใจที่ตี้ได้มาซัมเมอร์สิงคโปร์ในครั้งนี้ โรงเรียนตี้ประทับใจหลายอย่างทั้งสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน คุณครูใจดีสอนสนุก บางครั้งก็ยาก แต่คุณครูก็พยายามอธิบายและก็สอนให้เข้าใจค่ะ ชอบอาหารที่นี่อร่อยทุกอย่าง แต่หนูไม่ชอบทานผัก

Master Krittin Chokwattanapisit (น้องเซน)

โรงเรียนสฤษดิเดช

ผมประทับใจพี่ตั๊กที่ดูแลพวกเรา และประทับใจไกด์อาซิมชาวสิงคโปร์ที่พาไปชมสถานที่ต่างๆในสิงคโปร์ ทำให้ผมกับเพื่อนๆมีความสุขมาก

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.