Summer UK International Student July 2020

ซัมเมอร์อังกฤษ สำหรับเด็กนักเรียนนานาชาติ ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563

Overview

 • บริหารและจัดการโดยสถาบันภาษาชั้นนำของประเทศอังกฤษด้านการจัดโปรแกรมซัมเมอร์คอร์ส Southbourne School of English

 • เรียนและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลก

 • โปรแกรมทัศนศึกษาและกิจกรรมช่วงบ่ายครบทุกวัน

 • มีเจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียนดูแลนักเรียนตลอดเวลา ทั้งในเวลาเรียนและกิจกรรมทัศนศึกษา

 • รวมอาหารครบทุกมื้อ พร้อมซิมการ์ดโทรศัพท์

 • พักในหอพักโรงเรียน (Boarding) ร่วมกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติ

 • เจ้าหน้าที่ GENT Edutainment ที่มีประสบการณ์เป็นผู้นำกลุ่มไปดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองตลอดโครงการ

รับสมัครเพียง 10 คนเท่านั้น

11 ปีขึ้นไป

5 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563

4 สัปดาห์

Bournemouth Collegiate School

Bournemouth Collegiate School เป็นโรงเรียนชั้นนำของประเทศอังกฤษ และเป็น Boarding School ที่ใหญ่ที่สุดของเมือง Bournemouth ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1899 โดยโรงเรียนนั้นตั้งอยู่ห่างจากชายหาดเมืองบอร์นมัธเพียง 10 – 15 นำทีโดยการเดิน นอกจากนี้โรงเรียนยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมถึงสนามกีฬา สระว่ำยน้ำขนาดใหญ่ สนามบาสเก็ตบอล อีกทั้งยังมีอินเตอร์เนตทั่วทั้งแคมปัสอีกด้วย สำหรับ Junior Summer Camp ในปีนี้โรงเรียนจะทำการรับนักเรียนจากทั้งอังกฤษ และนักเรียนจากทั่วโลกมาเข้าร่วมกิจกรรมใน Campus โดยกำหนดจำนวนนักเรียนไว้ประมาณ 200 คนต่อสัปดาห์

Syllabus

นักเรียนจะได้เรียนและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติทุกวัน โดยชั้นเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน 15 คนต่อห้อง โดยแบ่งนักเรียนตามระดับภาษาอังกฤษ ซึ่งหลักสูตรการเรียนจะเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะคือฟัง พูด อ่าน และเขียน นอกจากนั้นยังมีการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนด้วย อาทิเช่น การปรับตัวเข้าสังคม (Social Skill) โดยนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมทั้งด้านกีฬา (Sport) ด้านการทำงานเป็นทีม (Team Building) ด้านการนำเสนอ (Public Speaking) และการโต้วาที (Debate) ร่วมกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติ ซึ่งจะเป็นการฝึกในการปรับตัวเองและใช้ชีวิตในสังคม โดยจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในการศึกษาต่อในต่างประเทศในอนาคต

ทัศนศึกษาช่วงบ่าย

ในช่วงบ่าย น้องๆ จะได้เดินทางไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในต่างเมือง และทำกิจกรรมในโรงเรียนอาทิเช่น Problem Solving, Team Building และการแข่งขันกีฬาเป็นต้น ซึ่งโปรแกรมต่างๆจะมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนดูแลอย่างใกล้ชิด

วินเชสเตอร์ (Winchester) อดีตเมืองหลวงและเมืองสำคัญทางศาสนาของประเทศอังกฤษ โดยน้องๆจะได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเมืองเก่าแก่แห่งนี้

ไครช์เชิร์ช (Christchurch) เข้าชม Christchurch Priory ซึ่งเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ และก่อตั้งขึ้นตั้งแต่คริสตศักราชที่ 11 พร้อมเดินเที่ยวบริเวณ City Centre ของเมืองเก่าแก่แห่งนี้

ซาลบิวรี่ (Salisbury) เข้าชมอาสนวิหารที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ รวมถึงมีปติมากรรมที่สวยงามที่ Salisbury Cathedral พร้อมเดินชมเมือง

นิวฟอร์เรสท์ (New Forest) เดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติซึ่งเต็มไปด้วยความงามของธรรมชาติที่เมืองนิวฟอร์เรสท์

บอร์นมัธ (Bournemouth) เดินชมเมืองบอร์นมัธและร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ อาทิ เดินเที่ยวที่ตลาด Boscombe Market, เดินชมชายหาด Bournemouth และ Southbourne

กิจกรรมที่โรงเรียน (Interactive Class) ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น Sport, Team building, Debate, Public Speaking, Dance และ Drama โดยนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนนักเรียนจากชาติอื่นๆใน Campus ตามตารางเรียนและกิจกรรมทั้งวัน

ทัศนศึกษาต่างเมืองแบบเต็มวัน 4 ครั้ง

London (2 Full day tours) พาเที่ยวเมืองหลวงในกรุงลอนดอน 2 วันเต็มด้วยโปรแกรมที่น่าสนใจดังนี้

 • House of Parliament, Big Ben and London Eye ร่วมถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาและหอนาฬิกาบิ๊กเบนอันโด่งดัง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศ นอกจากนั้นๆ น้องๆยังจะมีโอกาสได้ขึ้น London Eye เพื่อชมวิวจากมุมสูงอีกด้วย

 • Natural History Museum เข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยประวัติความเป็นมา และความรู้ด้านธรรมชาติ

 • Harrods ช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง Harrods ซื้อตุ๊กตาหมีที่ระลึก รวมถึงกระเป๋า Harrods อันเป็นที่นิยม

Bath เมืองมรดกโลกอย่างเมือง Bath ที่มีสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยยุคโรมัน โดยเมืองนี้มีความสวยงามอีกทั้งเรื่องราวต่างๆมากมาย

Oxford เมืองการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดของโลก โดยน้องๆจะได้เที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่สำคัญ พร้อมๆทั้งสัมผัสบรรยากาศที่มีสีสันของเมืองมหาวิทยาลัยแห่งนี้

ที่พัก น้องๆจะได้พักในหอพักนักเรียนที่โรงเรียน Bournemouth Collegiate School ร่วมกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติ โดยพักห้องละ 3 – 6 คน แยกตามหอพักชายและหญิง โดยหอพักของโรงเรียนนั้นเพิ่งได้รับการตกแต่งใหม่และมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างครบครัน

อาหาร ทางโรงเรียนจะจัดเตรียมอาหารให้นักเรียนทุกมื้อที่โรงอาหารของโรงเรียน ส่วนกรณีที่ไปทัศนศึกษาเต็มวัน ทางโรงเรียนจะเตรียมเป็น Packed Lunch ให้นักเรียน

สอบถามราคาโปรแกรมติดต่อ 088-885-9005 / 088-884-5004

หรือกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


คุณอนวัช พวงศรี (พี่โจ้)

Summer Course Counsellor/ Group Leader

พี่โจ้ Group Leader ที่น้องๆ นักเรียนของ GENT รักและให้ Feedback ดีมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองให้ดูแลน้องๆ ด้วยบุคคิลที่ร่าเริง เข้าถึงง่าย และเอาใจใส่น้องๆ ทำให้น้องๆ นักเรียนทุกคนสนุก ผ่อนคลายและไม่กังวลเวลาต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยตัวเอง ซึ่งพี่โจ้เป็น Senior Group Leader ของ GENT ที่มีประสบการณ์ในการเดินทางไปดูแลน้องๆ ที่ต่างประเทศเป็นประจำทุกปี

สำหรับซัมเมอร์คอร์สประเทศอังกฤษ 2019 ครั้งนี้ พี่โจ้จะเดินทางไปเป็น Group Leader ประจำอยู่ที่ประเทศอังกฤษ เพื่อคอยช่วยเหลือน้องๆ

Education Background

 • English Certificate, Centre of English Studies, Worthing.

 • English Certificate, Excel English, London.

 • Bachelor of Arts Program in Tourism, Suan Dusit University.

 • General Certificate of Education, Taweethapisek School.

หมายเหตุ : Group Leader อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Gent Edutainment Program

Testimonial

Master Pakkaphol Thanombooncharoen (น้องเฟม)

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ครั้งนี้ผมได้มาซัมเมอร์กับ Gent สนุกมากครับ การดูแลเอาใจใส่เด็กดีมาก เช่น เรื่องอาหาร บ้านโฮส ความเป็นอยู่ พี่แบงค์คอยช่วยเหลือทุกอย่าง สั่งสอน ให้ข้อคิดน้องดีมากๆ ดูแลพวกผมอย่างดี ทำให้ทริปนี้สนุกมาก ซึ่งแตกต่างกับครั้งก่อนที่ผมไปซัมเมอร์กับบริษัทนึง

Miss Punnapa Khamphan (น้องอิ๊ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

การที่ได้มาที่นี่ทำให้ได้รู้จักกับเพื่อน รุ่นพี่ ที่มาจากคนละโรงเรียนซึ่งทำให้รู้จักการปรับตัวเข้ากับสังคมแบบใหม่ การที่ได้มากับ Gent ในตอนแรกไม่คาดว่าจะมีการดูแลที่ดีขนาดนี้

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.