Summer Singapore March April 2021

ซัมเมอร์สิงคโปร์เดือนมีนาคมและเมษายน 2564 ที่โรงเรียน Nanyang Girls’ High School

Overview

Summer Singapore March / April 2021

ซัมเมอร์สิงคโปร์เดือนมีนาคม / เมษายน 2564

 • โปรแกรมซัมเมอร์คอร์สแบบจัดเต็ม ทัศนศึกษาครบทุกวัน รู้จักสิงคโปร์แบบทุกซอกทุกมุม – ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง

 • เรียนและทำกิจกรรมในโรงเรียน Nanyang Girls’ High School โรงเรียนชั้นนำของสิงคโปร์ ในหลักสูตร Young Leader – หลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสิงคโปร์

 • ทัศนศึกษาเต็มวัน 2 ครั้งที่ สวนสนุก Universal Studios และ เกาะ Sentosa เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่สุดในเอเชีย S.E.A. Aquarium เข้าชมการแสดงแสงสีเสียงผ่านม่านน้ำชุดใหม่ของสิงคโปร์ Wings of Time

 • ไม่เหมือนใคร!!! กับกิจกรรม Chinese & Singapore Culture Lesson ที่น้องๆจะได้ฝึกใช้ภาษาจีนอีกด้วย

 • พิเศษสไตล์ GENT!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง รวมตั๋วเข้าชมสถานที่สำคัญต่างๆ, อาหารครบทุกมื้อ, เดินทางโดยรถ Coach ตลอดโครงการ

 • ทีมงาน Group Leader ของ GENT Edutainment ที่มีประสบการณ์เป็นผู้นำกลุ่มไปดูแลน้องๆด้วยตัวเองตลอดโครงการ

To be confirmed

8 ปีขึ้นไป

มีนาคม / เมษายน 2564

2 สัปดาห์

Nanyang Girls’ High School

Nanyang Girls’ High School หรือหนึ่งในโรงเรียนรัฐชั้นแนวหน้าของสิงคโปร์ โดยโรงเรียนแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นบนแนวคิดที่ว่า “เด็กผู้หญิงควรได้รับการศึกษาเหมือนกับเด็กผู้ชาย” เพื่อให้พวกเขาสามารถดึงเอาศักยภาพที่แท้จริงออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ Nanyang Girls’ High School ในปัจจุบันที่มีพื้นที่กว้างขวางถึง 9 เอเคอร์ และมีทรัพยากรต่างๆ เพียบพร้อม เช่น ห้องเรียนที่มีเทคโนโลยีครบครันและมีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ในวันนี้ Nanyang จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนที่มีความเข้มข้นในด้านวิชาการ และมีนักเรียนมากถึง 1,700 คน สำหรับครูผู้สอนนั้นได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์การสอน ซึ่งจะทำให้การเรียนของนักเรียนเป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่

 

หลักสูตรการเรียน

นักเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษจำนวน 18 ชั่วโมงเต็มต่อสัปดาห์ โดยใช้หลักสูตรเฉพาะ Young Leader ที่ GENT ออกแบบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์จากทางโรงเรียน Nanyang โดยเน้นให้น้องๆได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ และกล้าแสดงออก อีกทั้งยังเสริมการทำงานกลุ่ม และการพัฒนาทักษะในด้านการนำเสนอ (Presentation Skills & Public Speaking) ซึ่งวิธีการเรียนเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อในต่างประเทศในอนาคต โดยในชั้นเรียนจะประกอบไปด้วยนักเรียนไม่เกิน 15 คน โดยจัดแบ่งตามระดับภาษาอังกฤษซึ่งจะทำการทดสอบในวันแรกของการเรียน อีกทั้งมีการเสริมหลักสูตรให้น้องๆได้ลองใช้ภาษาจีนควบคู่ไปกับการเรียนวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์อีกด้วย ทั้งนี้เมื่อจบหลักสูตร น้องๆจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทางสถาบันอีกด้วย

ตารางกิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษา

ในช่วงบ่ายน้องๆ จะได้เดินทางไปทัศนศึกษายังสถานที่สำคัญต่างๆในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งโปรแกรมต่างๆประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้ง Merlion Park, Singapore Flyer, Chinatown ที่ GENT จัดให้มากกว่าใคร

 

 • Merlion Park ร่วมถ่ายรูปกับ Merlion พ่นน้ำอันโด่งดังซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศ

 • Singapore Flyer ขึ้นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในเอเชีย เพื่อชมทัศนียภาพของประเทศสิงคโปร์

 • Singapore Botanic Garden เข้าชมสวนพฤษศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ ที่มีอายุมากกว่า 150 ปีแล้วและเป็นสวนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก (UNESCO World Heritage) ด้วย เป็นสวนที่ได้รับการออกแบบและบริหารจัดการเป็นอย่างดี จนได้รับรางวัลมากมายเช่น Best Garden in Asia

 • Gardens by the Bay เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ที่มีต้นไม้นานาพันธุ์หลากหลายชนิดที่จัดขึ้นตามฤดูกาล พร้อมกับถ่ายรูปกับ Super Trees ที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กของสิงคโปร์

 • Singapore City Gallery เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของประเทศสิงคโปร์ สถานที่ๆรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของประเทศสิงคโปร์ในการวางผังเมืองของประเทศ ในพื้นที่สำคัญกว่า 10 แห่ง

 • China Town น้องๆจะได้ชมแหล่งวัฒนธรรมจีนในประเทศสิงคโปร์ และมีแหล่ง shopping ซื้อของฝากให้กับทางบ้านอีกด้วย

ทัศนศึกษาเต็มวัน 2 ครั้ง

 
 • Universal Studios สวนสนุกระดับโลก สนุกสนานกับเครื่องเล่นมากมายและโชว์สุดพิเศษจาก Hollywood

 • Sentosa สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศสิงค์โปร์ พร้อมเข้าชม S.E.A. Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของสิงคโปร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียพร้อมชมอุโมงค์ใต้ทะเล และกิจกรรมที่คัดสรรมาให้น้องๆมากกว่าใคร อาทิเช่น Luge & Skyride และเข้าชมการแสดงแสงสีผ่านม่านน้ำ Wings of Time

ที่พักและอาหาร

น้องๆจะได้พักในหอพักของโรงเรียน Nanyang Girl’s Boarding ที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี โดยพักห้องละ 3 – 4 คนกับเพื่อนคนไทย โดยแบ่งตามอายุ และเพศของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ภายในหอพักจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมี Camp Manager จากทางโรงเรียนดูแลน้องๆประจำกลุ่มตลอดเวลา สำหรับห้องพักจะมีเครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น และ WiFi ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะเป็นผู้เตรียมอาหารให้น้องๆทุกมื้อ ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่น้องๆในทุกด้านรวมถึงการซักเสื้อผ้าด้วย

สอบถามราคาโปรแกรมติดต่อ 088-885-9005 / 088-884-5004

หรือกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


ค่าใช้จ่ายรวม

 • ค่าเล่าเรียนและกิจกรรมภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร

 • ค่าทัศนศึกษา ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามโปรแกรม

 • ค่ารถรับ–ส่งสนามบินและค่าเดินทางทั้งหมดตามโปรแกรม

 • ค่าอาหารทุกมื้อในหอพักของโรงเรียน

 • ค่ากิจกรรม, ค่าหนังสือและอุปกรณ์ตลอดหลักสูตร

 • กรมธรรม์ประกันการเดินทาง วงเงินค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท

 • การปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง

 • ทีมงาน Group Leader ของทาง GENT Edutainment ที่มีประสบการณ์เป็นผู้นำกลุ่มไปดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองร่วมกับ Camp Manager จากทางโรงเรียนตลอดโครงการ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับชั้นประหยัด

 • ค่าซักเสื้อผ้า 1 ครั้ง

 • ค่าที่พัก 3 – 4 คนต่อห้อง

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (100 – 200 เหรียญต่อสัปดาห์)

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน, ค่าทำพาสปอร์ต, ค่าเติมเงินโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี)

 • ค่าใช้จ่ายกรณีทำสิ่งของสาธารณะ หรือของ Host Family เสียหาย

 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีไม่เดินทาง ไป-กลับ พร้อมกลุ่ม

คุณปูริภา สินธุวณิก (พี่ปุ้ม)

Summer Course Counsellor/ Group Leader

พี่ปุ้ม ด้วยใจรักในการใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็ก จึงเลือกเรียนคณะมนุษย์ศาสตร์ เอกอังกฤษ จนจบด้วยเกียรตินิยมอันดับสอง และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาตัวอย่างของมหาลัย พี่ปุ้มเป็น Group Leader ที่น้องๆ นักเรียนของ GENT รักและให้ Feedback ดีมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองให้ดูแลน้องๆ ด้วยบุคคิลที่ร่าเริง เข้าถึงง่าย และเอาใจใส่น้องๆ ทำให้น้องๆ นักเรียนทุกคนสนุก ผ่อนคลายและไม่กังวลเวลาต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยตัวเอง ซึ่งพี่ปุ้มเป็น Senior Group Leader ของ GENT ที่มีประสบการณ์ในการเดินทางไปดูแลน้องๆ ที่ต่างประเทศเป็นประจำทุกปี

สำหรับซัมเมอร์คอร์สประเทศสิงคโปร์ เดือนมีนาคม และเมษายน 2019 ครั้งนี้ พี่ปุ้มจะเดินทางไปเป็น Group Leader ดูแลน้องๆ ด้วยตัวเองตลอดโปรแกรม

Education Background

 • English Certificate, Centre of English Studies, Harrogate.

 • Bachelor of English for Business and Communication (Second Class Honor), University of Thai Chamber of Commerce

 • General Certificate of Education, Satri Watrakang School

หมายเหตุ : Group Leader อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

Gent Edutainment Program

Testimonial

Master Nopphachai Chotprecharat (TeeTee)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

ตลอดเวลาเกือบ 4 อาทิตย์ที่ผมได้มีโอกาสมาซัมเมอร์อังกฤษกับ GENT ผมมีความสุขมากครับ ทั้งเพื่อนและกรุ๊ปลีดเดอร์ทั้งสองของผม ทำให้ผมมีความสุขมากๆ ครับ ผมรู้สึกเป็นกันเองจากทุกๆ คนในกรุ๊ป

Mr. Pasavut Leelahapinij (น้องเพชร)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยบูรพา

พี่โจ้เป็น GLที่ดีมากครับ ขอบคุณที่พี่ดูแลผมมา 1 เดือน พี่โจ้เวลาใจดีก็ใจดีมากแต่พอเวลาจริงจังก็เข้มงวดมาก ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องกฎระเบียบและความปลอดภัยของเด็กๆ มาที่นี่สนุกมากครับ

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.