Summer Singapore April 2020

ซัมเมอร์สิงคโปร์เดือนเมษายน 2563 ที่โรงเรียน Nanyang Girls’ High School

Overview

Summer Singapore April 2020

ซัมเมอร์สิงคโปร์เดือนเมษายน 2563

 • โปรแกรมซัมเมอร์คอร์สแบบจัดเต็ม ทัศนศึกษาครบทุกวัน รู้จักสิงคโปร์แบบทุกซอกทุกมุม – ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง

 • เรียนและทำกิจกรรมในโรงเรียน Nanyang Girls’ High School โรงเรียนชั้นนำของสิงคโปร์ ในหลักสูตร Young Leader – หลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสิงคโปร์

 • ทัศนศึกษาเต็มวัน 2 ครั้งที่ สวนสนุก Universal Studios และ เกาะ Sentosa เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่สุดในเอเชีย S.E.A. Aquarium เข้าชมการแสดงแสงสีเสียงผ่านม่านน้ำชุดใหม่ของสิงคโปร์ Wings of Time

 • ไม่เหมือนใคร!!! กับกิจกรรม Chinese & Singapore Culture Lesson ที่น้องๆจะได้ฝึกใช้ภาษาจีนอีกด้วย

 • พิเศษสไตล์ GENT!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง รวมตั๋วเข้าชมสถานที่สำคัญต่างๆ, อาหารครบทุกมื้อ, เดินทางโดยรถ Coach ตลอดโครงการ

 • ทีมงาน Group Leader ของ GENT Edutainment ที่มีประสบการณ์เป็นผู้นำกลุ่มไปดูแลน้องๆด้วยตัวเองตลอดโครงการ

เหลือที่นั่งจำนวนจำกัด

8 ปีขึ้นไป

กลุ่มที่ 1 : 15 - 28 มีนาคม 2563 / กลุ่มที่ 2 : 19 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2563

2 สัปดาห์

Nanyang Girls’ High School

Nanyang Girls’ High School หรือหนึ่งในโรงเรียนรัฐชั้นแนวหน้าของสิงคโปร์ โดยโรงเรียนแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นบนแนวคิดที่ว่า “เด็กผู้หญิงควรได้รับการศึกษาเหมือนกับเด็กผู้ชาย” เพื่อให้พวกเขาสามารถดึงเอาศักยภาพที่แท้จริงออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ Nanyang Girls’ High School ในปัจจุบันที่มีพื้นที่กว้างขวางถึง 9 เอเคอร์ และมีทรัพยากรต่างๆ เพียบพร้อม เช่น ห้องเรียนที่มีเทคโนโลยีครบครันและมีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ในวันนี้ Nanyang จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนที่มีความเข้มข้นในด้านวิชาการ และมีนักเรียนมากถึง 1,700 คน สำหรับครูผู้สอนนั้นได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์การสอน ซึ่งจะทำให้การเรียนของนักเรียนเป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่

 

หลักสูตรการเรียน

นักเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษจำนวน 18 ชั่วโมงเต็มต่อสัปดาห์ โดยใช้หลักสูตรเฉพาะ Young Leader ที่ GENT ออกแบบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์จากทางโรงเรียน Nanyang โดยเน้นให้น้องๆได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ และกล้าแสดงออก อีกทั้งยังเสริมการทำงานกลุ่ม และการพัฒนาทักษะในด้านการนำเสนอ (Presentation Skills & Public Speaking) ซึ่งวิธีการเรียนเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อในต่างประเทศในอนาคต โดยในชั้นเรียนจะประกอบไปด้วยนักเรียนไม่เกิน 15 คน โดยจัดแบ่งตามระดับภาษาอังกฤษซึ่งจะทำการทดสอบในวันแรกของการเรียน อีกทั้งมีการเสริมหลักสูตรให้น้องๆได้ลองใช้ภาษาจีนควบคู่ไปกับการเรียนวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์อีกด้วย ทั้งนี้เมื่อจบหลักสูตร น้องๆจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทางสถาบันอีกด้วย

ตารางกิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษา

ในช่วงบ่ายน้องๆ จะได้เดินทางไปทัศนศึกษายังสถานที่สำคัญต่างๆในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งโปรแกรมต่างๆประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้ง Merlion Park, Singapore Flyer, Chinatown ที่ GENT จัดให้มากกว่าใคร

 

 • Merlion Park ร่วมถ่ายรูปกับ Merlion พ่นน้ำอันโด่งดังซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศ

 • Singapore Flyer ขึ้นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในเอเชีย เพื่อชมทัศนียภาพของประเทศสิงคโปร์

 • Singapore Botanic Garden เข้าชมสวนพฤษศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ ที่มีอายุมากกว่า 150 ปีแล้วและเป็นสวนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก (UNESCO World Heritage) ด้วย เป็นสวนที่ได้รับการออกแบบและบริหารจัดการเป็นอย่างดี จนได้รับรางวัลมากมายเช่น Best Garden in Asia

 • Gardens by the Bay เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ที่มีต้นไม้นานาพันธุ์หลากหลายชนิดที่จัดขึ้นตามฤดูกาล พร้อมกับถ่ายรูปกับ Super Trees ที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กของสิงคโปร์

 • Singapore City Gallery เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของประเทศสิงคโปร์ สถานที่ๆรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของประเทศสิงคโปร์ในการวางผังเมืองของประเทศ ในพื้นที่สำคัญกว่า 10 แห่ง

 • China Town น้องๆจะได้ชมแหล่งวัฒนธรรมจีนในประเทศสิงคโปร์ และมีแหล่ง shopping ซื้อของฝากให้กับทางบ้านอีกด้วย

ทัศนศึกษาเต็มวัน 2 ครั้ง

 
 • Universal Studios สวนสนุกระดับโลก สนุกสนานกับเครื่องเล่นมากมายและโชว์สุดพิเศษจาก Hollywood

 • Sentosa สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศสิงค์โปร์ พร้อมเข้าชม S.E.A. Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของสิงคโปร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียพร้อมชมอุโมงค์ใต้ทะเล และกิจกรรมที่คัดสรรมาให้น้องๆมากกว่าใคร อาทิเช่น Luge & Skyride และเข้าชมการแสดงแสงสีผ่านม่านน้ำ Wings of Time

ที่พักและอาหาร

น้องๆจะได้พักในหอพักของโรงเรียน Nanyang Girl’s Boarding ที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี โดยพักห้องละ 3 – 4 คนกับเพื่อนคนไทย โดยแบ่งตามอายุ และเพศของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ภายในหอพักจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมี Camp Manager จากทางโรงเรียนดูแลน้องๆประจำกลุ่มตลอดเวลา สำหรับห้องพักจะมีเครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น และ WiFi ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะเป็นผู้เตรียมอาหารให้น้องๆทุกมื้อ ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่น้องๆในทุกด้านรวมถึงการซักเสื้อผ้าด้วย

สอบถามราคาโปรแกรมติดต่อ 088-885-9005 / 088-884-5004

หรือกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


ค่าใช้จ่ายรวม

 • ค่าเล่าเรียนและกิจกรรมภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร

 • ค่าทัศนศึกษา ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามโปรแกรม

 • ค่ารถรับ–ส่งสนามบินและค่าเดินทางทั้งหมดตามโปรแกรม

 • ค่าอาหารทุกมื้อในหอพักของโรงเรียน

 • ค่ากิจกรรม, ค่าหนังสือและอุปกรณ์ตลอดหลักสูตร

 • กรมธรรม์ประกันการเดินทาง วงเงินค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท

 • การปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง

 • ทีมงาน Group Leader ของทาง GENT Edutainment ที่มีประสบการณ์เป็นผู้นำกลุ่มไปดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองร่วมกับ Camp Manager จากทางโรงเรียนตลอดโครงการ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับชั้นประหยัด

 • ค่าซักเสื้อผ้า 1 ครั้ง

 • ค่าที่พัก 3 – 4 คนต่อห้อง

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (100 – 200 เหรียญต่อสัปดาห์)

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน, ค่าทำพาสปอร์ต, ค่าเติมเงินโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี)

 • ค่าใช้จ่ายกรณีทำสิ่งของสาธารณะ หรือของ Host Family เสียหาย

 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีไม่เดินทาง ไป-กลับ พร้อมกลุ่ม

คุณปูริภา สินธุวณิก (พี่ปุ้ม)

Summer Course Counsellor/ Group Leader

พี่ปุ้ม ด้วยใจรักในการใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็ก จึงเลือกเรียนคณะมนุษย์ศาสตร์ เอกอังกฤษ จนจบด้วยเกียรตินิยมอันดับสอง และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาตัวอย่างของมหาลัย พี่ปุ้มเป็น Group Leader ที่น้องๆ นักเรียนของ GENT รักและให้ Feedback ดีมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองให้ดูแลน้องๆ ด้วยบุคคิลที่ร่าเริง เข้าถึงง่าย และเอาใจใส่น้องๆ ทำให้น้องๆ นักเรียนทุกคนสนุก ผ่อนคลายและไม่กังวลเวลาต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยตัวเอง ซึ่งพี่ปุ้มเป็น Senior Group Leader ของ GENT ที่มีประสบการณ์ในการเดินทางไปดูแลน้องๆ ที่ต่างประเทศเป็นประจำทุกปี

สำหรับซัมเมอร์คอร์สประเทศสิงคโปร์ เดือนมีนาคม และเมษายน 2019 ครั้งนี้ พี่ปุ้มจะเดินทางไปเป็น Group Leader ดูแลน้องๆ ด้วยตัวเองตลอดโปรแกรม

Education Background

 • English Certificate, Centre of English Studies, Harrogate.

 • Bachelor of English for Business and Communication (Second Class Honor), University of Thai Chamber of Commerce

 • General Certificate of Education, Satri Watrakang School

หมายเหตุ : Group Leader อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

Gent Edutainment Program

Testimonial

Mr. Nittiphat Triratanakosol (น้องเว็บ)

โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา

ขอบคุณสำหรับทุกอย่างครับ ผมมาซัมเมอร์กับ Gent ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว ผมมีความสุขทุกครั้งที่มากับพี่ๆ พี่ๆดูแลดีมากครับ เป็นกันเองอยู่กันแบบพี่แบบน้อง เป็นห่วงทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของพวกเรา

Master Wasakorn Hemdaeng (น้องกร)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

ความรู้สึกที่ได้มาเรียนซัมเมอร์ในประเทศอังกฤษ มีความรู้สึกว่าสนุกสนานที่ได้มา ได้มาเที่ยวที่ต่างๆที่ไม่เคยไป มีหลายที่ๆผมประทับใจ เช่น Oxford London การได้เรียนกับเพื่อนต่างชาติที่ไม่รู้จัก มันทำให้เราต้องพยายามเข้าหาเขา

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.