Summer New Zealand, Wellington March 2020

ซัมเมอร์นิวซีแลนด์เดือนมีนาคม 2563 ณ เมือง Wellington โรงเรียน Heretaunga College พร้อมเรียนร่วมกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์ (Buddy Program)

Overview

Summer New Zealand 2020

ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2020 เมืองเวลลิงตัน เดือนมีนาคม 2563

 • เรียนที่โรงเรียนมัธยมชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเยาวชน
 • หลักสูตรร่วมเรียนกับนักเรียนท้องถิ่นชาวนิวซีแลนด์ (Buddy Integration Program) น้องๆจะได้เรียนในห้องเรียนตามรายวิชา Buddy ของตัวเอง
 • เสริมหลักสูตรพิเศษนอกจากรายวิชาจริง อาทิเช่น Cooking Academy, Maori Students learning songs, Art-Marketing cards for buddy, etc.
 • ภายในโรงเรียนมี Facilities สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน อาทิเช่น ห้องสมุด,พื้นที่การสอนที่ทันสมัยขนาดใหญ่, อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ และอื่นๆอีกมากมาย
 • ทัศนศึกษาเต็มวันทุกวันพุธแบบจัดเต็ม อาทิเช่น ชมเมือง Wellington โดย Wellington Cable Car, เข้าชม Te papa Museum, สัมผัสการเข้าชม สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง “ Weta Studio Tour ” และอื่นๆอีกมากมาย
 • พิเศษสไตล์ GENT!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง รวมค่าเดินทางระหว่างบ้าน-โรงเรียน อาหารครบทุกมื้อ และซิมการ์ดโทรศัพท์พร้อม Internet
 • ทีมงาน Group Leader ของ GENT Edutainment ที่มีประสบการณ์เป็นผู้นำกลุ่มไปดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเอง

เปิดรับสมัครแล้วค่ะ

14 ปีขึ้นไป

7 - 28 มีนาคม 2563

3 สัปดาห์

Heretaunga College, Wellington

Heretaunga College เป็นโรงเรียนมัธยมใน Upper Hutt ประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมือง Wellington เมืองหลวงของนิวซีแลนด์เพียง 25 กิโลเมตร โดยโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนมากกว่า 700 คน ทั้งชายและหญิงตั้งแต่อายุ 14-18 ปี  โรงเรียนก่อตั้งมากว่า 60 ปี และตั้งอยู่ในหุบเขา Hutt River อันงดงาม โดยโรงเรียนแห่งนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดของนิวซีแลนด์

 

Heretaunga College มุ่งเน้นไปที่คุณค่าของแต่ละบุคคลและพยายามที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเอาไว้เพื่อเป็นศูนย์กลางของนักเรียนทุกคน อีกทั้งโรงเรียนยังประกอบไปด้วยครูที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์สูง โดยมีอาคารเรียนสำหรับนักเรียนเฉพาะด้าน และมีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย, ห้อง Computer, ห้องสมุด, Internet-Wifi, ห้องรับประทานอาหาร

หลักสูตรการเรียน

สำหรับนักเรียนอายุ 14 ขึ้นไป น้องๆทุกคนจะได้เรียนภาษาอังกฤษในช่วงเช้าของทุกวัน และ เรียนร่วมกับนักเรียนโรงเรียน Heretaunga College ในช่วงบ่ายทุกวันตามอายุตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ ทั้งนี้นักเรียนต้องทำการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในวันแรกของการเรียน โดยหลักสูตรการเรียนจะเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่สำคัญน้องๆ จะได้รับประสบการณ์ในการเรียนร่วมกับเพื่อนนักเรียนชาวนิวซีแลนด์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่จะเดินทางไปเรียน High School ประเทศนิวซีแลนด์

ตารางกิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษา 

ในช่วงบ่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

 • เรียนหลักสูตรพิเศษร่วมกันนักเรียนชาวนิวซีแลนด์ (Buddy Program with Local Student)

 • หลักสูตรเรียนทำอาหาร Cooking Academy, ร่วมทำกิจกรรมร้องเพลงกับนักเรียนเมารี เพื่อสัมผัสอารยธรรมของคนพื้นเมืองนิวซีแลนด์, ทำกิจกรรม Rock Climbing ปีนหน้าผาจำลองสุดมันส์โดยมีเจ้าหน้าที่คอยสอนและดูแลอย่างใกล้ชิด และกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย

Day Trip ในวันพุธของทุกสัปดาห์ เต็มวัน!!!

 • ชมเมือง Wellington โดย Wellington Cable Car, เข้าชม Te papa Museum

 • สัมผัสการเข้าชม สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง “ Weta Studio Tour ”

 • สนุกสุดมันส์กับ Lazer Strike และ Tenpin Bowling รวมถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

เสาร์-อาทิตย์ พักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกับโฮสแฟมิลี่

ที่พักและอาหาร น้องๆจะได้พักกับครอบครัวท้องถิ่นชาวนิวซีแลนด์ที่ได้รับการคัดสรรและการตรวจสอบเป็นอย่างดีจากทางโรงเรียน 2 คนต่อ 1 ครอบครัว โดย Host Family จะเป็นคนเตรียมอาหารทั้ง 3 มื้อให้น้องๆ รวมถึงเรื่องการซักผ้าอีกด้วย

สำหรับอาหารกลางวัน น้องๆจะรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารของทางโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจะเป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้

การเดินทางมาโรงเรียน สำหรับการเดินทาง น้องๆจะเดินทางไปโรงเรียนโดยการเดินหรือนั่งรถโดยสารประจำทาง โดยใช้เวลาประมาณ 15 – 20 นาทีซึ่งได้รวมค่าเดินทางไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกรณีที่ต้องนั่งรถโดยสาร

สอบถามราคาโปรแกรมติดต่อ 095-592-2550 / 088-884-5004

หรือกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


ค่าใช้จ่ายรวม

 • ค่าเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนรัฐบาล

 • ค่าทัศนศึกษา ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามโปรแกรม

 • ค่ารถรับ–ส่งสนามบิน และค่าเดินทางทั้งหมดตามโปรแกรม

 • ค่าอาหารครบ 3 มื้อ

 • กรมธรรม์ประกันการเดินทาง วงเงินค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับชั้นประหยัด และค่าดำเนินการและค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์

 • ซิมการ์ดโทรศัพท์พร้อม Internet

 • ค่าที่พักกับครอบครัว (Host Family) นักเรียน 2 คน ต่อ 1 บ้าน

 • การปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง

 • ทีมงาน Group Leader ดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองตลอดโครงการ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (100 – 200 ปอนด์ต่อสัปดาห์)

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน, ค่าทำพาสปอร์ต, ค่าเติมเงินโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี)

 • ค่าใช้จ่ายกรณีทำสิ่งของสาธารณะ หรือของ Host Family เสียหาย

 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีไม่เดินทาง ไป-กลับ พร้อมกลุ่ม

คุณเพชรรัตน์ วิทยอุดม (พี่กิ๊ฟท์)

Language Course Counsellor/ Group Leader

พี่กิ๊ฟท์ Group Leader ที่น้องๆ นักเรียนของ GENT รักและให้ Feedback ดีมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองให้ดูแลน้องๆ ด้วยบุคคิลที่ร่าเริง เข้าถึงง่าย และเอาใจใส่น้องๆ ทำให้น้องๆ นักเรียนทุกคนสนุก ผ่อนคลายและไม่กังวลเวลาต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยตัวเอง ซึ่งพี่กิ๊ฟท์เป็น Group Leader ของ GENT ที่มีประสบการณ์ในการเดินทางไปดูแลน้องๆ ที่ต่างประเทศเป็นประจำทุกปี

สำหรับซัมเมอร์คอร์สประเทศนิวซีแลนด์ เดือนมีนาคม 2019 ครั้งนี้ พี่กิ๊ฟท์จะเดินทางไปเป็น Group Leader ดูแลน้องๆ ด้วยตัวเองตลอดโปรแกรม

Education Background

 • English Certificate, Embassy New Zealand, Auckland

 • Bachelor of Arts Program in English, Suan Dusit University

 • Certificate of Intensive English Course, Embassy English School, Auckland, New Zealand

หมายเหตุ : Group Leader อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Gent Edutainment Program

Testimonial

Mr. Burit Tanpichart (น้องบัดดี้)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ขอบคุณสำหรับทุกอย่างครับ พี่แอมน่ารักใจดี ดูแลทุกคน เอาใจใส่ เฟรนลี่ น้องอยากไปไหนพี่แอมพาไปทุกที่ ขอบคุณสำหรับ afternoon deli meal ครับ ขอบคุณพี่ตั๊ก พี่ปิ่น พี่โจ้ พี่ที พี่แบงค์ และทีมงาน GENT

Master Passawee Paphavichakul (น้องวีซ่า)

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

โรงเรียนใหญ่ดี ทำเลไม่ห่างจากตัวเมือง Cambridge เดินทางง่าย การเรียนก็ไม่หนักเกินไป มีกิจกรรมให้ทำตอนช่วงบ่าย แพลนการเที่ยว เสาร์-อาทิตย์สนุกมากครับ

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Skip to toolbar