Summer New Zealand, Wellington March 2020

ซัมเมอร์นิวซีแลนด์เดือนมีนาคม 2563 ณ เมือง Wellington โรงเรียน Heretaunga College พร้อมเรียนร่วมกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์ (Buddy Program)

Overview

Summer New Zealand 2020

ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2020 เมืองเวลลิงตัน เดือนมีนาคม 2563

 • เรียนที่โรงเรียนมัธยมชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเยาวชน
 • หลักสูตรร่วมเรียนกับนักเรียนท้องถิ่นชาวนิวซีแลนด์ (Buddy Integration Program) น้องๆจะได้เรียนในห้องเรียนตามรายวิชา Buddy ของตัวเอง
 • เสริมหลักสูตรพิเศษนอกจากรายวิชาจริง อาทิเช่น Cooking Academy, Maori Students learning songs, Art-Marketing cards for buddy, etc.
 • ภายในโรงเรียนมี Facilities สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน อาทิเช่น ห้องสมุด,พื้นที่การสอนที่ทันสมัยขนาดใหญ่, อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ และอื่นๆอีกมากมาย
 • ทัศนศึกษาเต็มวันทุกวันพุธแบบจัดเต็ม อาทิเช่น ชมเมือง Wellington โดย Wellington Cable Car, เข้าชม Te papa Museum, สัมผัสการเข้าชม สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง “ Weta Studio Tour ” และอื่นๆอีกมากมาย
 • พิเศษสไตล์ GENT!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง รวมค่าเดินทางระหว่างบ้าน-โรงเรียน อาหารครบทุกมื้อ และซิมการ์ดโทรศัพท์พร้อม Internet
 • ทีมงาน Group Leader ของ GENT Edutainment ที่มีประสบการณ์เป็นผู้นำกลุ่มไปดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเอง

ขออภัย กลุ่มเต็มแล้ว

14 ปีขึ้นไป

7 - 28 มีนาคม 2563

3 สัปดาห์

Heretaunga College, Wellington

Heretaunga College เป็นโรงเรียนมัธยมใน Upper Hutt ประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมือง Wellington เมืองหลวงของนิวซีแลนด์เพียง 25 กิโลเมตร โดยโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนมากกว่า 700 คน ทั้งชายและหญิงตั้งแต่อายุ 14-18 ปี  โรงเรียนก่อตั้งมากว่า 60 ปี และตั้งอยู่ในหุบเขา Hutt River อันงดงาม โดยโรงเรียนแห่งนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดของนิวซีแลนด์

 

Heretaunga College มุ่งเน้นไปที่คุณค่าของแต่ละบุคคลและพยายามที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเอาไว้เพื่อเป็นศูนย์กลางของนักเรียนทุกคน อีกทั้งโรงเรียนยังประกอบไปด้วยครูที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์สูง โดยมีอาคารเรียนสำหรับนักเรียนเฉพาะด้าน และมีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย, ห้อง Computer, ห้องสมุด, Internet-Wifi, ห้องรับประทานอาหาร

หลักสูตรการเรียน

สำหรับนักเรียนอายุ 14 ขึ้นไป น้องๆทุกคนจะได้เรียนภาษาอังกฤษในช่วงเช้าของทุกวัน และ เรียนร่วมกับนักเรียนโรงเรียน Heretaunga College ในช่วงบ่ายทุกวันตามอายุตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ ทั้งนี้นักเรียนต้องทำการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในวันแรกของการเรียน โดยหลักสูตรการเรียนจะเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่สำคัญน้องๆ จะได้รับประสบการณ์ในการเรียนร่วมกับเพื่อนนักเรียนชาวนิวซีแลนด์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่จะเดินทางไปเรียน High School ประเทศนิวซีแลนด์

ตารางกิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษา 

ในช่วงบ่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

 • เรียนหลักสูตรพิเศษร่วมกันนักเรียนชาวนิวซีแลนด์ (Buddy Program with Local Student)

 • หลักสูตรเรียนทำอาหาร Cooking Academy, ร่วมทำกิจกรรมร้องเพลงกับนักเรียนเมารี เพื่อสัมผัสอารยธรรมของคนพื้นเมืองนิวซีแลนด์, ทำกิจกรรม Rock Climbing ปีนหน้าผาจำลองสุดมันส์โดยมีเจ้าหน้าที่คอยสอนและดูแลอย่างใกล้ชิด และกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย

Day Trip ในวันพุธของทุกสัปดาห์ เต็มวัน!!!

 • ชมเมือง Wellington โดย Wellington Cable Car, เข้าชม Te papa Museum

 • สัมผัสการเข้าชม สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง “ Weta Studio Tour ”

 • สนุกสุดมันส์กับ Lazer Strike และ Tenpin Bowling รวมถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

เสาร์-อาทิตย์ พักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกับโฮสแฟมิลี่

ที่พักและอาหาร น้องๆจะได้พักกับครอบครัวท้องถิ่นชาวนิวซีแลนด์ที่ได้รับการคัดสรรและการตรวจสอบเป็นอย่างดีจากทางโรงเรียน 2 คนต่อ 1 ครอบครัว โดย Host Family จะเป็นคนเตรียมอาหารทั้ง 3 มื้อให้น้องๆ รวมถึงเรื่องการซักผ้าอีกด้วย

สำหรับอาหารกลางวัน น้องๆจะรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารของทางโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจะเป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้

การเดินทางมาโรงเรียน สำหรับการเดินทาง น้องๆจะเดินทางไปโรงเรียนโดยการเดินหรือนั่งรถโดยสารประจำทาง โดยใช้เวลาประมาณ 15 – 20 นาทีซึ่งได้รวมค่าเดินทางไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกรณีที่ต้องนั่งรถโดยสาร

สอบถามราคาโปรแกรมติดต่อ 088-885-9005 / 088-884-5004

หรือกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


ค่าใช้จ่ายรวม

 • ค่าเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนรัฐบาล

 • ค่าทัศนศึกษา ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามโปรแกรม

 • ค่ารถรับ–ส่งสนามบิน และค่าเดินทางทั้งหมดตามโปรแกรม

 • ค่าอาหารครบ 3 มื้อ

 • กรมธรรม์ประกันการเดินทาง วงเงินค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับชั้นประหยัด และค่าดำเนินการและค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์

 • ซิมการ์ดโทรศัพท์พร้อม Internet

 • ค่าที่พักกับครอบครัว (Host Family) นักเรียน 2 คน ต่อ 1 บ้าน

 • การปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง

 • ทีมงาน Group Leader ดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองตลอดโครงการ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (100 – 200 ปอนด์ต่อสัปดาห์)

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน, ค่าทำพาสปอร์ต, ค่าเติมเงินโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี)

 • ค่าใช้จ่ายกรณีทำสิ่งของสาธารณะ หรือของ Host Family เสียหาย

 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีไม่เดินทาง ไป-กลับ พร้อมกลุ่ม

คุณเพชรรัตน์ วิทยอุดม (พี่กิ๊ฟท์)

Language Course Counsellor/ Group Leader

พี่กิ๊ฟท์ Group Leader ที่น้องๆ นักเรียนของ GENT รักและให้ Feedback ดีมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองให้ดูแลน้องๆ ด้วยบุคคิลที่ร่าเริง เข้าถึงง่าย และเอาใจใส่น้องๆ ทำให้น้องๆ นักเรียนทุกคนสนุก ผ่อนคลายและไม่กังวลเวลาต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยตัวเอง ซึ่งพี่กิ๊ฟท์เป็น Group Leader ของ GENT ที่มีประสบการณ์ในการเดินทางไปดูแลน้องๆ ที่ต่างประเทศเป็นประจำทุกปี

สำหรับซัมเมอร์คอร์สประเทศนิวซีแลนด์ เดือนมีนาคม 2019 ครั้งนี้ พี่กิ๊ฟท์จะเดินทางไปเป็น Group Leader ดูแลน้องๆ ด้วยตัวเองตลอดโปรแกรม

Education Background

 • English Certificate, Embassy New Zealand, Auckland

 • Bachelor of Arts Program in English, Suan Dusit University

 • Certificate of Intensive English Course, Embassy English School, Auckland, New Zealand

หมายเหตุ : Group Leader อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Gent Edutainment Program

Testimonial

Miss Aummara Samakkeekosakul (Ling Ling)

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ซัมเมอร์ครั้งนี้ทำให้รู้ว่าเวลา 4 สัปดาห์มันผ่านไปเร็วมากจริงๆ แล้วหลิงก็ประทับใจทุกอย่างเลย ตั้งแต่พี่ที่ดูแล เพื่อนๆ บ้านโฮส ครูโรงเรียน

Master Krittin Chokwattanapisit (น้องเซน)

โรงเรียนสฤษดิเดช

ผมประทับใจพี่ตั๊กที่ดูแลพวกเรา และประทับใจไกด์อาซิมชาวสิงคโปร์ที่พาไปชมสถานที่ต่างๆในสิงคโปร์ ทำให้ผมกับเพื่อนๆมีความสุขมาก

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.