เปิดรับสมัครแล้ว GENT เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ April 2020 สอบถามข้อมูลได้ที่ 088-884-5004

About Us

Gent Edutainment

Gent Services

ในปัจจุบัน เจ้นท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ ให้การบริการด้าน Edutainment รวม 4 ส่วนได้แก่

Summer Courses

เปิดรับสมัครแล้ว!!! GENT Summer Course 2017 โปรแกรมซัมเมอร์คอร์สชั้นนำที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีจาก ผู้บริหารมืออาชีพที่มีความรักและความเข้าใจ

High School

บริการวางแผนการศึกษาต่อต่างประเทศ, แนะนำสถานศึกษา, ทำวีซ่า และจัดหา Guardian สำหรับผู้ปกครอง

Language Study

สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการเรียน ภาษาอังกฤษ ในประเทศอับกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์และสิงคโปร์ โดยมีระยะเวลาเรียนระยะสั้นสตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป

Degree

For a company or an organization which is seeking For a local cordinator service in Bangkok to faclitate,