Summer Singapore April 2019

ซัมเมอร์สิงคโปร์เดือนเมษายน 2562 ที่โรงเรียน Nanyang Girls’ High School

Overview

Summer Singapore April 2019

ซัมเมอร์สิงคโปร์เดือนเมษายน 2562

 • โปรแกรมซัมเมอร์คอร์สแบบจัดเต็ม ทัศนศึกษาครบทุกวัน รู้จักสิงคโปร์แบบทุกซอกทุกมุม – ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
 • เรียนและทำกิจกรรมในโรงเรียนรัฐชั้นนำของประเทศสิงคโปร์
 • ทัศนศึกษาเต็มวัน 2 ครั้งที่ สวนสนุก Universal Studios และ เกาะ Sentosa เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่สุดในเอเชีย S.E.A. Aquarium เข้าชมการแสดงแสงสีเสียงผ่านม่านน้ำชุดใหม่ของสิงคโปร์ Wings of Time
 • ไม่เหมือนใคร!!! กับกิจกรรม Chinese & Singapore Culture Lesson ที่น้องๆจะได้ฝึกใช้ภาษาจีนอีกด้วย
 • พิเศษสไตล์ GENT!!!ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง รวมอาหารทุกมื้อ ค่าตั๋วรถโดยสารประจำทางและรถใต้ดินรายเดือน และซิมการ์ดโทรศัพท์พร้อม Internet
 • ทีมงาน Group Leader ของ GENT Edutainment ที่มีประสบการณ์เป็นผู้นำกลุ่มไปดูแลน้องๆด้วยตัวเองตลอดโครงการอย่างใกล้ชิด

เปิดรับสมัครแล้ว

8 ปีขึ้นไป

กลุ่มที่ 1 :17 - 30 มีนาคม 2562 และกลุ่มที่ 2 : 21 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2562

2 สัปดาห์

Nanyang Girls’ High School
Nanyang Girls’ High School หรือหนึ่งในโรงเรียนรัฐชั้นแนวหน้าของสิงคโปร์ ได้เริ่มต้นประวัติศาสตร์อันยาวนาน ในยุครุ่งเรืองที่มีอนาคตสดใสนี้เช่นกัน โดยโรงเรียนแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นบนแนวคิดที่ว่า “เด็กผู้หญิงควรได้รับการศึกษาเหมือนกับเด็กผู้ชาย” เพื่อให้พวกเขาสามารถดึงเอาศักยภาพที่แท้จริงออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่

Nanyang Girls’ High School ในปัจจุบันที่มีพื้นที่กว้างขวางถึง 9 เอเคอร์ และมีทรัพยากรต่างๆ เพียบพร้อม เช่น ห้องเรียนที่มีเทคโนโลยีครบครันและมีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ในวันนี้ Nanyang จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนที่มีความเข้มข้นในด้านวิชาการ และมีนักเรียนมากถึง 1,700 คน สำหรับครูผู้สอนนั้นได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์การสอน ซึ่งจะทำให้การเรียนของนักเรียนเป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่


หลักสูตรการเรียน นักเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษจำนวน 18 ชั่วโมงเต็มต่อสัปดาห์ โดยใช้หลักสูตรเฉพาะ Young Leader ที่ GENT ออกแบบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์จากทางโรงเรียน Nanyang โดยเน้นให้น้องๆได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ และกล้าแสดงออก อีกทั้งยังเสริมการทำงานกลุ่ม และการพัฒนาทักษะในด้านการนำเสนอ (Presentation Skills & Public Speaking) ซึ่งวิธีการเรียนเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อในต่างประเทศในอนาคต โดยในชั้นเรียนจะประกอบไปด้วยนักเรียนไม่เกิน 15 คน โดยจัดแบ่งตามระดับภาษาอังกฤษซึ่งจะทำการทดสอบในวันแรกของการเรียน อีกทั้งมีการเสริมหลักสูตรให้น้องๆได้ลองใช้ภาษาจีนควบคู่ไปกับการเรียนวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์อีกด้วย ทั้งนี้เมื่อจบหลักสูตร น้องๆจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทางโรงเรียนอีกด้วย

ตารางกิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษา

ในช่วงบ่ายน้องๆ จะได้เดินทางไปทัศนศึกษายังสถานที่สำคัญต่างๆในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งโปรแกรมต่างๆประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้ง Merlion Park, Singapore Flyer, Chinatown ที่ GENT จัดให้มากกว่าใคร


Merlion Park ร่วมถ่ายรูปกับ Merlion พ่นน้ำอันโด่งดังซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศ

Singapore Flyer ขึ้นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในเอเชีย เพื่อชมทัศนียภาพของประเทศสิงคโปร์


Singapore Botanic Garden เข้าชมสวนพฤษศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ ที่มีอายุมากกว่า 150 ปีแล้วและเป็นสวนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก (UNESCO World Heritage) ด้วย เป็นสวนที่ได้รับการออกแบบและบริหารจัดการเป็นอย่างดี จนได้รับรางวัลมากมายเช่น Best Garden in Asia

Gardens by the Bay เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ที่มีต้นไม้นานาพันธุ์หลากหลายชนิดที่จัดขึ้นตามฤดูกาล พร้อมกับถ่ายรูปกับ Super Trees ที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กของสิงคโปร์


Singapore City Gallery เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของประเทศสิงคโปร์ สถานที่ๆรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของประเทศสิงคโปร์ในการวางผังเมืองของประเทศ ในพื้นที่สำคัญกว่า 10 แห่ง

China Town น้องๆจะได้ชมแหล่งวัฒนธรรมจีนในประเทศสิงคโปร์ และมีแหล่ง shopping ซื้อของฝากให้กับทางบ้านอีกด้วย

ที่พักและอาหาร

น้องๆจะได้พักในหอพักของโรงเรียน Nanyang Girl’s Boarding ที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี โดยพักห้องละ 3 – 4 คนกับเพื่อนคนไทย โดยแบ่งตามอายุของนักเรียนที่ร่วมโครงการ ภายในหอพักจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมี Camp Manager จากทางโรงเรียนดูแลน้องๆประจำกลุ่มตลอดเวลา สำหรับห้องพักจะมีเครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น และ WiFi ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะเป็นผู้เตรียมอาหารให้น้องๆทุกมื้อ ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่น้องๆในทุกด้าน

สอบถามราคาโปรแกรมติดต่อ 095-592-2550 / 088-884-5004

หรือกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่ Tel.095-592-2550

ค่าใช้จ่ายรวม

 • ค่าเล่าเรียนและกิจกรรมภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
 • ค่าทัศนศึกษา ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามโปรแกรม
 • ค่ารถรับ–ส่งสนามบินและค่าเดินทางทั้งหมดตามโปรแกรม
 • ค่าอาหารทุกมื้อในหอพักของโรงเรียน
 • ค่ากิจกรรม, ค่าหนังสือและอุปกรณ์ตลอดหลักสูตร
 • กรมธรรม์ประกันการเดินทาง วงเงินค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท
 • การปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
 • ทีมงาน Group Leader ของทาง GENT Edutainment ที่มีประสบการณ์เป็นผู้นำกลุ่มไปดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองร่วมกับ Camp Manager จากทางโรงเรียนตลอดโครงการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับชั้นประหยัด
 • ค่าซักเสื้อผ้าอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
 • ค่าที่พัก 3 – 4 คนต่อห้อง

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (100 – 200 เหรียญต่อสัปดาห์)
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน, ค่าทำพาสปอร์ต, ค่าเติมเงินโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี)
 • ค่าใช้จ่ายกรณีทำสิ่งของสาธารณะ หรือของ Host Family เสียหาย
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีไม่เดินทาง ไป-กลับ พร้อมกลุ่มคุณปูริภา สินธุวณิก (พี่ปุ้ม)  Summer Course Counsellor/ Group Leader
พี่ปุ้ม ด้วยใจรักในการใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็ก จึงเลือกเรียนคณะมนุษย์ศาสตร์ เอกอังกฤษ จนจบด้วยเกียรตินิยมอันดับสอง และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาตัวอย่างของมหาลัย พี่ปุ้มเป็น Group Leader ที่น้องๆ นักเรียนของ GENT รักและให้ Feedback ดีมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองให้ดูแลน้องๆ ด้วยบุคคิลที่ร่าเริง เข้าถึงง่าย และเอาใจใส่น้องๆ ทำให้น้องๆ นักเรียนทุกคนสนุก ผ่อนคลายและไม่กังวลเวลาต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยตัวเอง ซึ่งพี่ปุ้มเป็น Senior Group Leader ของ GENT ที่มีประสบการณ์ในการเดินทางไปดูแลน้องๆ ที่ต่างประเทศเป็นประจำทุกปี

สำหรับซัมเมอร์คอร์สประเทศอังกฤษ เมษายน 2019 ครั้งนี้ พี่ปุ้มจะเดินทางไปเป็น Group Leader ดูแลน้องๆ ด้วยตัวเองตลอดโปรแกรม

Education Background

 • Bachelor of English for Business and Communication (Second Class Honor), University of Thai Chamber of Commerce
 • General Certificate of Education, Satri Watrakang School
หมายเหตุ : Group Leader อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Gent Edutainment Program

Testimonial

Sirada Wongprawet

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นครั้งที่ 2 แล้วที่ไปเรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษกับ GENT แล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆ ขอบคุณพี่ๆที่แนะนำเมืองนี้ ทอร์คีย์เป็นเมืองที่มีสเน่ห์ ไม่น่าเบื่อ

Miss Pantira Thairungroj (น้องฟรัง)

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ตลอดระยะเวลา 1 เดือน ที่ได้ใช้ชีวิตในเมือง Wimbledon มากับเพื่อนๆและพี่แอม ถึงแม้จะเป็นระยะเวลาที่สั้นๆ แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ทำให้ฟรังมีความสุขมากๆ พี่แอมเป็น GL ที่น่ารักมากๆ คอยแนะนำสิ่งดีๆให้เสมอ

Newsletter

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.