เปิดรับสมัครแล้ว GENT Summer October 2018 ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ สอบถามข้อมูลได้ที่ 088-884-5004

About Us

Gent Edutainment

Job Opportunities

ในปัจจุบัน เจ้นท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ ให้การบริการด้าน Edutainment

Study Abroad Counsellor (Full Time) – Study Abroad Department

*URGENT Required
1 Position

High School Student Services (Full Time) – Study Abroad Department

*URGENT Required
1 Position

Sales Officer (Full Time) – Summer Course Department

2 Position

Group Leaders (Part Time) – Summer Course Department

5 Position